Antalya AKRA Hotel

 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” gereği 250 TEP üstü binalarda Enerji etüdü yapılması zorunluluğu vardır. Bu kapsamda AKRA HOTEL enerji etütü çalışması firmamız tarafından gerçekleştirilmiştir.