Anasayfa – Winergy Technologies | Karal Yazılım Winergy Technologies - Enerji Verimliliği Danışmanlığı
Teknoloji İle Verimlilik

"Teknoloji İle Verimlilik"

Enerji Verimliği ve Tasarrufu Mühendislik Sistemleri

WINERGY TECHNOLOGIES

Enerji Verimliği ve Tasarrufu Mühendislik Sistemleri

SANAYİLERDE ENERJİ ETÜT ÇALIŞMASI

Ülkemizde her yıl ortalama %8 artan enerji talebi, cari açığımızın büyük bir kısmının enerjiden dolayı oluştuğu gerçeği ile birleşince, enerjinin daha verimli kullanılmasının ülke ekonomisi ve üreticilerin daha rekabetçi olmaları açısından bir zorunluluk olduğu anlaşılmıştır. Dolayısıyla rekabet etmek istiyorsanız enerji tüketimlerinizi kaliteden ödün vermeden azaltmak zorundasınız. Bunun tek yolu enerji verimliliği çalışmalarını hayata geçirmektir.

BİNALARDA ENERJİ ETÜT ÇALIŞMASI

Binaların enerji kullanımı artmaya başlar.Winergy Technologies , enerji verimliliği ölçüm cihazları ile binalarınızı analiz eder.Enerji verimliliğinin iyileştirilmesi, bireysel elektrik faturalarını düşürür,istihdam yaratır ve elektrik fiyatları ile oynaklığın dengelenmesine yardımcı olur.Sektörünüzde enerji tasarrufu yapmaya başlıyalım.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ POTANSİYELİNİZİ KEŞFETMEK İÇİN

Ön Çalışma / Saha Ziyareti

Mevcut durum analizi yapılmadan önce işletmenin/binanın bulunduğu arazi iklim koşulları, dış etkenler ve hizmet verme amacına göre değerlendirilerek tesisi veya binayı tanıma açısından yaklaşım yöntemi ile enerji tüketimi en yüksek olan kalemler belirlenir. Ön çalışmada yüzeysel olarak değerlendirilen tüketim noktaları kapsamlı bir şekilde incelenmektedir.

Planlama / Gözlem

Çalışma sırasında tesisteki rutin işletmeye müdahale edilmeden, işletmede yapılacak ölçüm ve analizlerde hangi ölçüm noktalarında işin ne kadar süre ile yapılacağı belirlenir ve yönetim bilgilendirilir.Tesis veya binanın enerji giderlerini oluşturan sadece makine ve teçhizat değildir;Enerji yönetim tarzı ve personelin enerji farkındalık düzeyi bu açıdan değerlendirilir.

Detaylı Ölçüm

Tesisin veya binanın enerji tüketen ekipmanlarında çalışan uzman ekibimiz, belirli periyotlarda kalibreli ve sertifikalı ölçüm cihazları ile sörvey ölçümleri yapmaktadırTüm enerji tüketim noktaları profesyonel ekibimiz tarafından ölçülerek ve analiz edilmektedir.12 adet enerji verimliliği ölçüm cihazımız bulunmakta olup bazı ölçümler sistemin anlık görüntüsünü alırken, bazı ölçümler iki veya üç hafta süre içerebilmektedir.

Analiz / Değerlendirme

Ölçümler sonucunda halihazırda enerji tüketen ekipmanların performansları değerlendirilerek fabrika etiket değerleri ile karşılaştırılır.Verimlilik hesaplamaları raporlanır.Enerji tüketen ekipmanlar, enerji tüketim kalemlerine göre sınıflandırılır ve mevcut duruma göre değerlendirme yapılır. Analizde elde edilen verilerle değerlendirme yapılmaktadır.


Projelendirme / Fizibilite

Ölçüm sonuçları, enerji tüketimini azaltan ve/veya üretimi iyileştiren verimlilik artırıcı proje çalışmaları yapılarak yönetimle paylaşılır.Ortak verimlilik artırıcı projelerin maliyetinde enerji tüketimini minimum seviyelere indirecek önerileri önceliklendirerek uygun çalışma için ilk yatırım , yatırımdan elde edilen tasarruf ve geri ödeme süreleri değerlendirilir.

Sunum / Raporlama

Tüm ölçüm/değerlendirme/projelendirme çalışmaları Enerji Bakanlığı Elektrik İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen rapor formatına uygun olarak hazırlanır ve yönetime sunulur. Tüm ölçümler ve enerji tüketim sorunları müşteriye raporlanır.Ayrıca ekibimiz tarafından belirlenen enerji kullanım sorununa çözüm bulunur.

İletişim Bilgilerimiz

Hızlı Bağlantılar

tr Türkçe
X