Barut Hotel

 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” gereği 250 TEP üstü binalarda Enerji etüdü yapılması zorunluluğu vardır. Bu kapsamda Barut Hotel enerji etüt çalışması firmamız tarafından gerçekleştirilmiştir.