Çevre Bakanlığı Sera Gazı Doğrulama – Winergy Technologies | Karal Yazılım Winergy Technologies - Enerji Verimliliği Danışmanlığı

Ürün Karbon Ayak İzi Doğrulaması

Ürün Karbon Ayak İzi (PCF), bir ürünün iklim üzerindeki etkisini belirlemek için en iyi yöntemdir. Bir ürünün tüm yaşam döngüsü boyunca – hammadde çıkarmadan geri dönüşüme veya bertarafa kadar – iklimle ilgili etkiler sera gazı emisyonları şeklinde ortaya çıkar. Ürünün Karbon Ayak İzi, doğru önlemlerle bu etkileri belirlemeye, analiz etmeye ve azaltmaya veya (ideal olarak) tamamen önlemeye yardımcı olur.
Ürünle ilgili karbon ayak izine ek olarak, şirketin etkisini dikkate alan Kurumsal Karbon Ayak İzi (CCF) vardır. PCF ve CCF’nin belirlenmesi için sürekli geliştirilmekte olan standartlar ve normlar bulunmaktadır.

2050 yılına kadar küresel iklim hedefleri, karbondan arındırılmış bir dünyayı hedefliyor, bu nedenle tüm ürün ve hizmetlerin iklim etkileri açısından değerlendirilmesi gerekiyor. Sonuç olarak, PCF giderek daha önemli hale geliyor.

Ürün ayak izleri, en yaygın olanı bir kapsam veya sınırla ilişkilendirilmelidir:

Beşikten kapıya: çoğunlukla işletmeler arası (B2B) ürünler için kullanılır. Hammaddelerin çıkarılmasından ürün üretimine ve fabrika kapısına kadar toplam sera gazı emisyonlarını ölçer.
Beşikten mezara: çoğunlukla işletmeden tüketiciye (B2C) ürünler için kullanılır. Hammaddelerin çıkarılmasından ürünün üretimi, dağıtımı, kullanımı ve nihai olarak elden çıkarılmasına kadar toplam sera gazı emisyonlarını ölçer.

ÜRÜN KARBON AYAK İZİ STANDARTLARI

Ürünlerin sera gazı (GHG) emisyonlarındaki şeffaflık ihtiyacına yanıt olarak, çeşitli standartlar geliştirilmiştir veya şu anda geliştirilmektedir. Dünya çapında uygulanmakta olan veya uygulanacak olan üç ana Ürün Karbon Ayak İzi standardı vardır: PAS 2050, GHG Protokolü ve ISO 14067.

PAS 2050, PAS, ilk olarak 2008 yılında İngiliz Standartları Enstitüsü tarafından yayınlandı ve ürün ve hizmetlerin CO2 dengesini ölçmek için uluslararası düzeyde tutarlı bir yöntem sağlamak için 2011’de revize edildi. PAS 2050, dünya çapında birçok şirket tarafından uygulanmaktadır.
Sera Gazı Protokolü ürün standardı Sera gazı protokolü, ürün standardının geliştirilmesinde ilk PAS 2050 yöntemini temel almıştır. WRI / WBCSD tarafından geliştirildi ve 2010 yılında 60 şirket tarafından test edildi. 2011’de yayınlandı ve ürünlerin sera gazı envanterlerinin nicelleştirilmesi ve kamuya açık raporlanması için gereksinimleri içerir.
ISO 14067, Ürün Karbon Ayak İzi oluşturmak için muhtemelen en yaygın kullanılan standarttır. Sürekli çalışılıyor. ISO 14067, iklim değişikliğinin bağımsız bir etki kategorisi olarak kabul edildiği denge sınırlarını tanımlar. Bu standart genel olarak tüm ürünlere uygulanır ve sonuçların şeffaf bir şekilde iletilmesini teşvik etmeyi amaçlar.
Her üç standart da bir karbon ayak izi çalışması yapılırken alınacak kararlar için gereksinimler ve yönergeler sağlar. Kararlar, hedef ve kapsam tanımı, veri toplama stratejileri ve raporlama gibi LCA konularını içerir. Ek olarak, bu standartlar arazi kullanımı değişikliği, karbon alımı, biyojenik karbon emisyonları, toprak karbon değişimi ve yeşil elektrik dahil olmak üzere belirli karbon ayak izi ile ilgili konularda gereksinimler sağlar.

Her üç standart da ISO 14040 ve ISO 14044 aracılığıyla oluşturulan mevcut yaşam döngüsü değerlendirme yöntemlerine dayanmaktadır. Ancak standartlar arasında küçük farklılıklar vardır. BSI, WRI/WBCSD ve ISO, standartların uyumluluğunu artırmak için işbirliği yaptı. Yeşil elektrik kullanımı gereksinimleri gibi bazı gereksinimler oldukça spesifik olsa da, ISO 14067 daha genel bir standart olarak kabul edilir. PAS 2050 ve GHG Protokolü, yoruma daha az yer bırakan daha ayrıntılı gereksinimler ve rehberlik sağlar. Ekim 2011’de PAS2050 güncellendi ve artık GHG protokolüyle daha uyumlu. Ek olarak, Sürdürülebilirlik Konsorsiyumu ve Tüketici Malları Forumu, veri toplamanın temeli olarak GHG protokolünü benimsemiştir.

Ürün Karbon Ayak İzi standartları, PCF çalışmaları yapan şirketlere rehberlik etmekte ve ayrıca uygulama amaçları için faydalı olan Karbon Ayak İzi ölçümlerinin piyasadaki güvenilirliğini desteklemektedir. Ancak, karbon ayak izlerini hesaplamaya başladıklarında şirketler için üç standardın varlığı kafa karıştırıcı olabilir.

Ayrıca, bölgesel ve yerel düzeylerde kamu veya özel kuruluşlar tarafından çok sayıda başka girişim başlatılmıştır. Bu girişimlerin bazıları yalnızca sera gazı emisyonlarına odaklanırken, diğerleri diğer çevresel etkileri içerir. Japon hükümeti 2008 yılında Karbon Ayak İzi Programını kurdu ve Nisan 2009’da Etiketleme Pilot Projesini başlattı. Fransa BP X30-323’ü piyasaya sürdü ve Temmuz 2011 itibariyle 1 yıllık bir deneme aşamasına sahip. Avrupa Komisyonu şu anda bir karbon ayak izi geliştiriyor ve test ediyor. Çevre. Temmuz 2011’den Şubat 2012’ye kadar bir pilot testte ayak izi metodolojisi. Aşağıdaki genel bakışta, daha geniş bir bağlamda sera gazı emisyonlarını içeren nihai ürün karbon ayak izi girişimlerinin ve girişimlerinin kronolojik bir özetini görüyorsunuz.

HANGİ STANDART SEÇİLİR?

Sürdürülebilirliğe giden yolda, ürünlerin karbon ayak izine artan ilgi ve karbon ayak izi analizini kolaylaştırma çabaları memnuniyetle karşılanmaktadır. Ancak, çok sayıda standart ve girişim şirketler için bunaltıcı ve kafa karıştırıcı olabilir. Bu şu soruyu gündeme getiriyor: Hangi standardı seçmeli? Bir şirket, sürdürülebilirlik stratejisini en iyi destekleyen karbon ayak izi standardına nasıl karar verebilir? Ve bir şirket tek bir standarda mı odaklanmalı yoksa esnek mi olmalı?

İletişim Bilgilerimiz

Hızlı Bağlantılar

tr Türkçe
X