Düzce Realkom Tekstil A.Ş Enerji Etüt Çalışması

 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” gereği 250 TEP üstü kamu binalarında Enerji etüdü yapılması zorunluluğu vardır. Bu kapsamda Düzce Realkom Tekstil A.Ş enerji etütü çalışması firmamız tarafından gerçekleştirilmiştir.