Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketi–Winergy Technologies | Karal Yazılım Winergy Technologies - Enerji Verimliliği Danışmanlığı
[hsas-shortcode group="" speed="10" direction="left" gap="750"]

"Teknoloji İle Verimlilik"

"Teknoloji ile Verimlilik"

WINERGY TECHNOLOGIES

Enerji Verimliliği ve Tasarrufu Mühendislik Sistemleri

ENERJİ VERİMLİLİĞİ POTANSİYELİNİZİ KEŞFETMEK İÇİN

SANAYİLERDE ENERJİ ETÜT ÇALIŞMASI

Ülkemizde üretilen enerjinin büyük bir kısmı sanayide tüketilmektedir. Bu nedenle enerji verimliliği  çalışmalarının en çok yoğunlaşması gereken alan sanayi sektörüdür. Zira batılı ülkelerde de enerji tasarrufu faaliyetleri özellikle sanayi sektöründe yoğunlaşmıştır. Faaliyetlerin öncelikle bu alana yoğunlaşmasının bir takım sebepleri vardır. Bunlar…

BİNALARDA ENERJİ ETÜT ÇALIŞMASI

Binalarda enerji verimliliği konusu kapsamında ele alınabilecek başlıca tasarruf kalemleri; baca gazlarının soğumasının önlenmesine yönelik tasarım, tesisat borularının donmasının önlenmesine yönelik tasarım, enerji tasarrufuna yönelik doğal temiz hava temini, malzeme sevkiyatı amaçlı ısıtma merkezi ve makine dairelerinin tasarımı gibi hususlara önem verilmesi, kazan kapasitelerinin doğru seçimi ve ısı geri kazanım ünitelerinin kullanılmasıdır. Binalardaki enerji…

SANAYİTasarruf Potansiyeli(%) ElektrikTasarruf Oranı(%) İklimlendirmeTasarruf Potansiyeli(%) .000 TEP
Demir-Çelik21191.402
Otomotiv1381.067
Çimento25191.124
Cam1034261
Kağıt2221206
Tekstil57301.097
Gıda1832891
Kimya18642.283
Diğer--729
TOPLAM9.078

BİNATasarruf Potansiyeli(%) ElektrikTasarruf Oranı(%) İklimlendirmeTasarruf Potansiyeli(%) 0.000 TEP
Konut29465,655
Kamu ve Ticari29201,505
Oteller2124386,93
Avm1919624,452
Hastane2322639,486
Tarım1511950,70
Eğitim Alanları18200,7653
TOPLAM2.609

Tasarruf Artışı Çözümlemeleri

Proje AdıYıllık Tasarruf Oranı(%)Yıllık Tasarruf Oranı(TEP)Toplam Yatırım Tutarı(TL)Geri Dönüş Süresi(Yıl)
Boyahane Atık Su Geri Kazanımı26,646.992.966256.310 $0,122
Aydınlatma Sisteminde Değişiklik0,4163,8140.472 $0,55
Mevcut Kompresör Dairesinin Havalandırılması0,035,832.323 $0,32
Chiller Değişimi1,2185,89103.667 $0,48
Kazan Yanma Ayarının Yapılması4,5704,9421.812 $0,07
Kazan Ekonomizer Yenilenmesi4,98770,2358.6840,17
Kompanzasyon0,693,17135.000 $1,25
Enerji İzleme Sistemi Kurulması0,0914,3322.500 $1,35
Pompalarda Hız Kontrolü0,1523,4730.000 $1,05
Buhar Prosesinde Reküperatör,Flaş Buhar Trim Uygulaması32,6769152.621 $0,6
Kazan Ekonomizer Uygulaması0,0565180.000 $3,4
Absorbsiyonlu Soğutma Sistemi4,5655.43392.000 $0,08
Kok Gazının Yüksek Fırın Gazına Dönüştürülmesi0,325.342876.254 $0,4
Sılav Fırını Modernizasyonu0,078942418.000 $0,5
Elektrofiltre ve Aspirasyon İyileştirilmesi171320350.000 $0,86
Ramöz ve Kurutma Makinelerinin Bacalarından Atılan Isının Geri Kazanımı7,54.011237.036 $0,13

Ön Çalışma / Saha Ziyareti

Mevcut durum analizi yapılmadan önce işletmenin/binanın bulunduğu arazi iklim koşulları, dış etkenler ve hizmet verme amacına göre değerlendirilerek tesisi veya binayı tanıma açısından yaklaşım yöntemi ile enerji tüketimi en yüksek olan kalemler belirlenir. Ön çalışmada yüzeysel olarak değerlendirilen tüketim noktaları kapsamlı bir şekilde incelenmektedir.

Planlama / Gözlem

Çalışma sırasında tesisteki rutin işletmeye müdahale edilmeden, işletmede yapılacak ölçüm ve analizlerde hangi ölçüm noktalarında işin ne kadar süre ile yapılacağı belirlenir ve yönetim bilgilendirilir.Tesis veya binanın enerji giderlerini oluşturan sadece makine ve teçhizat değildir.Enerji yönetim tarzı ve personelin enerji farkındalık düzeyi bu açıdan değerlendirilir.

Detaylı Ölçüm

Tesisin veya binanın enerji tüketen ekipmanlarında çalışan uzman ekibimiz, belirli periyotlarda kalibreli ve sertifikalı ölçüm cihazları ile sörvey ölçümleri yapmaktadır.Tüm enerji tüketim noktaları profesyonel ekibimiz tarafından ölçülerek analiz edilmektedir.12 adet enerji verimliliği ölçüm cihazımız bulunmakta olup bazı ölçümler sistemin anlık görüntüsünü alırken, bazı ölçümler iki veya üç hafta süre içerebilmektedir.

Analiz / Değerlendirme

Ölçümler sonucunda hali hazırda enerji tüketen ekipmanların performansları değerlendirilerek fabrika etiket değerleri ile karşılaştırılır. Verimlilik hesaplamaları raporlanır. Enerji tüketen ekipmanlar, enerji tüketim kalemlerine göre sınıflandırılır ve mevcut duruma göre değerlendirme yapılır. Analizde elde edilen verilerle değerlendirme yapılmaktadır.


Projelendirme / Fizibilite

Ölçüm sonuçları, enerji tüketimini azaltan ve/veya üretimi iyileştiren verimlilik artırıcı proje çalışmaları yapılarak yönetimle paylaşılır.Ortak verimlilik arttırıcı projelerin maliyetinde enerji tüketimini minimum seviyelere indirecek önerileri önceliklendirerek uygun çalışma için ilk yatırım , yatırımdan elde edilen tasarruf ve geri ödeme süreleri değerlendirilir.

Sunum / Raporlama

Tüm ölçüm/değerlendirme/projelendirme çalışmaları Enerji Bakanlığı Elektrik İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen rapor formatına uygun olarak hazırlanır ve yönetime sunulur. Tüm ölçümler ve enerji tüketim sorunları müşteriye raporlanır.Ayrıca ekibimiz tarafından belirlenen enerji kullanım sorununa çözüm bulunur.

İletişim Bilgilerimiz

tr Türkçe
X