Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” gereği 250 TEP üstü kamu binalarında Enerji etüdü yapılması zorunluluğu vardır. Bu kapsamda Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde  enerji etütü çalışması firmamız tarafından gerçekleştirilmiştir.