ISO-14046 Su Ayak İzi Doğrulaması – Winergy Technologies | Karal Yazılım Winergy Technologies - Enerji Verimliliği Danışmanlığı

Su ayak izi doğrulama standartları genellikle suyun nasıl kullanılacağına ilişkin bir durum belirler. Suyu yeterli ve verimli kullanma amacının yanı sıra çevrenin ve tüm canlıların korunmasına da müdahale eder. Yerel veya global olarak önem verilmesi gereken bu konu ISO 14046’da da kendini göstermektedir.

Su kullanımına ilişkin bilinçli davranışlar ve kurumsal ya da politik olarak gündemde olmak sürekli olarak ortaya çıkabilir. Uluslararası medya organlarının da ilgi odağı olan bir durum olarak ifade edilebilir.

Su ayak izi doğrulama süreçlerinde kirli su hesaplamasına dayalı aksiyonlar gündemde kalmaya devam ediyor. Bunun için ISO 14046 su ayak izi standardı devreye giriyor ve doğrulama süreçleriyle öne çıkıyor.

Su Ayak İzi Nedir?

Kirlenmiş tatlı suyun herhangi bir işlem veya faaliyet sonrasında geri kazanımına dayalı faaliyetler bu tanım kapsamında gerçekleştirilebilir. Herhangi bir işleme veya üretime konu olan suyun belirli kriterler doğrultusunda en verimli şekilde kullanılmasını önemseyen bir hareket olarak kabul edilmektedir. Değerlendirme adı altında su kalitesi de ciddiye alınan bir süreç olarak görülmektedir.

Su ayak izinin yanı sıra suyun kullanımı sırasındaki tüm riskler de değerlendirme adı altında işletmeye tabi tutulmaktadır. Tüm değerlendirmeler gerçekleştirilerek, raporlanarak ve belgelerle sunularak gerçekleştirilir. Bu standardın gündeme gelmesine paralel olarak ilke ve şartlara uygun hareket edilmesi durumu da ortaya çıkabilir.

Su Ayak İzinin Faydaları

Gelecekteki su kıtlığı olasılığını azaltmak için su tasarrufuna yol açan bir eylemdir.
Su eksikliğinden kaynaklanan olumsuz çevresel gelişmelerin azaltılması ve kontrole tabi tutulması sağlanır.
Ürünün verimli olması sağlanır.
Devletle ortak çalışma sonrasında etkisini hissettirir.
Çevreyi olumsuz etkilemeden müşterilerin taleplerini karşılamak için ileri sürülebilir.

İletişim Bilgilerimiz

Hızlı Bağlantılar