ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi – Winergy Technologies | Karal Yazılım Winergy Technologies - Enerji Verimliliği Danışmanlığı

ISO 45001 Nedir?

ISO 45001 belgesi, işletmelerin bu standarda uyum sağladığını gösteren bir sertifikadır. ISO 45001 belgesine sahip olan işletme ve kuruluşlar, iş süreçlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği yönergelerini uyumlu bir şekilde faaliyet gösterdiklerini beyan eder.

ISO 45001 Standardı Ne İşe Yarar?

OHSAS 18001 standardı yerine hazırlanan ISO 45001, Mart 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Uluslararası platformlarda geçerliliği olan ISO 45001 standardı aynı zamanda TSI 18001’in yerine de uygulanmaya başlanmıştır.

Bu standart, işletmenin küçük veya büyük ölçekli olup olmadığına bakılmaksızın her sektördeki çalışanların güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır.

Maddeleri nelerdir?

 1. Kapsam
 2. Atıf yapılan dökümanlar/standartlar
 3. Terimler ve tanımlar
 4. Kuruluşun bağlamı
 5. Liderlik
 6. Organize etme
 7. Destek/yardım
 8. Operasyon
 9. Performans testi
 10. İyileştirme

Tüm bu maddeler, bir işletmede İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim ilkelerinin doğru bir şekilde kurulumunu gerçekleştirmek içindir. Tehlikeleri ortadan kaldırarak ve riskleri minimuma indirerek, yapılan işin verimliliğini ve uygun sağlık koşullarını artırmak ana amaçtır.

ISO 45001 Belgesi Almanın Faydaları Neler?

ISO 45001 Belgesi almanın işletmelere faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Daha güvenli iş uygulamaları ile çalışanlarına daha sağlıklı bir iş ortamı sağlar.
 • İstenmeyen iş kazalarının ve çeşitli meslek hastalıklarının önüne geçer.
 • Çalışanlarını daha bilinçli hale getirerek olumsuz durumlara karşı her zaman korur.
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliğini arttırmak için gerekli ortamı hazırlayarak tüm süreçlerdeki performansı güçlendirir.
 • Beklenmeyen iş gücü ve üretim kayıplarının önüne geçerek tasarruf sağlar.
 • Oluşturulan sistemi sürekli iyileştirerek üretimin durmasını engeller.
 • Can ve mal kayıplarının önüne geçerek zamanı en iyi şekilde kullanmayı başarır.
 • Resmi ve sistematik analizler ile yasal düzenlemelere uygun hareket eder.
 • Yasal düzenlemelere uyum sağladığı için denetim ve kontrol sonrası herhangi bir yaptırım ile karşılaşmaz.
 • Uluslararası ihtiyaç ve gerekliliklere uyum sağlayarak dünyanın her yerinde saygın ve prestijli bir marka olarak bilinir.