Sanayilerde Enerji Etüt Uygulaması – Winergy Technologies | Karal Yazılım Winergy Technologies - Enerji Verimliliği Danışmanlığı

Sanayilerde Enerji Etüt Çalışması

Sanayilerde Enerji Etüdü
Enerji Etüt Sanayi- Bina
Ülkemizde üretilen enerjinin büyük bir kısmı sanayide tüketilmektedir. Bu nedenle enerji verimliliği  çalışmalarının en çok yoğunlaşması gereken alan sanayi sektörüdür. Zira batılı ülkelerde de enerji tasarrufu faaliyetleri özellikle sanayi sektöründe yoğunlaşmıştır. Faaliyetlerin öncelikle bu alana yoğunlaşmasının bir takım sebepleri vardır.
Bunlar:
-Enerji tasarrufu potansiyeli diğer sektörlerden, örneğin özel mülkiyetli konutlardan daha az olsa bile, bu tasarruflar görece daha az maliyetle gerçekleştirilebilmektedir ve yatırım ortalama üç seneden daha kısa sürede maliyetini çıkartabilmektedir.
– Sanayideki enerji tasarruf önlemleri, genellikle sanayinin modernizasyonu ve rekabet  gücünün geliştirilmesinde etkin bir rol oynayabilmektedir.
-Enerji muhasebesi ve enerji maliyetlerinin teknik olarak anlaşılması, diğer alanlara göre
sanayide daha profesyonelce bilinen bir konudur.
– Sanayide verimlilik için genel olarak üç çeşit önlem alınabilmektedir.
-Genellikle sanayi kuruluşunun enerji muhasebesi ve sayaçlama işlerini geliştirmek için
gösterdiği çabayla orantılı olarak daha iyi yönetim, işletme ve bakım pratikleri
-Genellikle düşük harcama gerektiren ve bir yıldan daha kısa sürede geri ödemesi tamamlanan kontrol sistemleri ve yalıtım gibi basit yatırımlar
-Yeni endüstriyel süreçler, donanım yenilemesi, yeni teknolojilerin eklenmesi, enerji ikameleri ve benzeri büyük harcama gerektiren yatırımlar Sanayinin büyük miktarlarda enerji kullanan bazı alt sektörlerinde enerji tasarrufu için alınabilecek başlıca önlemler açıklanmıştır.
 
Sanayide Enerji Etüdü
Bununla birlikte, genel olarak sanayi tesislerinde trafoların dengeli yüklenmesi, yüksek verimli motorların kullanımı, tesislerde elektrik güç faktörünün düzeltilmesi, sistemde bulunan harmoniklere karşı önlemlerin alınması, harmonikli sistemlerde reaktif güç kompanzasyonunun doğru yapılması, basınçlı hava sistemindeki kaçakların önlenmesi, kablo kesit hesabının doğru yapılması, kompresöremiş havasının dış ortamdan alınması, yakma havasının ısıtılması, kirlenmiş akışkandan ısı geri kazanımı, kondensatın kazana yollanarak geri ısınımı, sıcak ve soğuk yüzeylerin yalıtımı, iç ve dış yalıtım kaplamalarının yaygınlaştırılması, boşta çalışma süresinin azaltılması, tahrik motorlarının, fan ve
pompaların frekans kontrollü sürücüler ile kontrolü, kazan yüzeyinden olan ısı kayıplarının azaltılma-sı, buhar sistemlerinin iyileştirilmesi, buhar boru sistemlerinin yalıtımı, fazla havanın kontrolü gibi konular enerji verimliliği uygulamalarında öne çıkan tedbirler olarak göze çarpmaktadır.

Sanayide enerji tasarrufu için alınabilecek önlemlerden en yaygın olarak uygulanabilecek olanlardan biri, verimi yüksek olan motorların kullanımının arttırılmasıdır. Sanayide kullanılan elekt rik enerjisinin %45’ i motorlar tarafından tüketilir. Bilindiği gibi, bütün motorlar gibi elektrik motorları da kullandıkları enerjinin tamamını mekanik enerjiye çeviremezler. Motorun mekanik güç çıkışının, çekilen elektrik gücüne oranı motor verimi olarak adlandırılır ve bu motor tipi ve büyüklüğüne göre %70 ile %96 arasında değişir. Ayrıca kısmi yükte çalışan motorların verimleri de düşüktür. Bu verimler de motor tipine göre değişkenlik gösterir. Örnek olarak bir motorun tam yükte verimi %90, yarı yükte %87 ve ¼ yükte %80 iken, aynı özelliklerdeki başka bir motor tam yükte %91 ve ¼ yükte de %75 verimle çalışabilir. Verimli motorların kullanılmasıyla büyük bir enerji tasarrufunun sağlandığı, diğer taraftan bu
motorlar için yapılan yatırımların kendilerini oldukça kısa sürede amorti ettikleri çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir (Kaya ve Güngör, 2002; AEC, 2002). Yüksek verimli motorlar standart motorlardan %2-8 daha verimli çalışır.
Sanayide Enerji Verimliliği
Basınçlı hava sistemlerindeki potansiyel enerji tasarrufunun önemi, bütün sanayi tesislerinde kompresör bulunduğu ve bunların arızalanmasının üretimi durdurabildiği veya yavaşlatabildiği düşünüldüğünde daha da ortaya çıkmaktadır. Özellikle yeni kazan teknolojileri ile kazan bileşenleri üzerinde yapılan çalışmalar, kazanların daha verimli çalışması yolunda ciddi ilerlemelere yol açmıştır. Örneğin konvansiyonel kazanlarda bacadan atılan duman gazının sıcaklığının kazanın verimini olumsuz yönde etkilediği görüldüğünden, ekonomizör adı verilen eşanjörler ile hava ön ısıtıcıları geliştirilmiş, bu sistemler vasıtasıyla kayıp ısı geri kazanılmış, böylece kayıp enerji azaltılarak tüketilen yakıt miktarında da iyileşmeler sağlanmıştır. Kazan besleme suyu, kazanın asıl ısıtma yüzeylerine girmeden önce ekonomizör adı verilen elemanlar içinde duman gazları ile ısıtılabilir. Bu şekilde kazana gönderilen su ile buharlaşmakta olan su arasındaki sıcaklık farkı azaldığından, kazandaki ısıl gerilmeler düşer, su içindeki gazların çıkışı kolaylaşır ve kazanın verimi artar. Hava ısıtıcılarında da duman gazları bir miktar daha soğutularak hem daha fazla yakıt ekon omisi, hem de yakma havasının ısıtılması sayesinde daha iyi bir yanma sağlanır. Havanın her 50 °C fazladan ısıtılması, yakıtta yaklaşık olarak %1 2.5 değerinde bir tasarruf sağlar.

İletişim Bilgilerimiz

Hızlı Bağlantılar