Winergy Teklif Sayfası
Bir sistemde, enerjinin mümkün olan en verimli şekilde kullanımının incelenmesi işlemidir. Enerji Etüdü işletmelerde enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik imkanların, atık enerjinin geri kazanımının ve yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretim potansiyelinin tespit edilmesi ve enerji maliyetlerinin azaltılmasını amaçlar.
Teklif Al
EKB, binalarda enerjinin verimli kullanılması, israfın önlenmesi ve çevrenin korunmasını sağlamak adına, binanın asgari enerji ihtiyacı, enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma/soğutma sistemlerinin verimlerini içeren bir belge türüdür.EKB, Türk kanun ve yönetmeliklerine göre zorunlu göstergedir.
Teklif Al
Enerji İzleme Yazılımları işletmelerin enerji maliyetlerini azaltmak ve enerji verimliliğini artırmak için IoT cihazları ve yazılım sayesinde anlık enerji verilerini izleme, depolama, analiz etme, raporlama ve iş zekasına çevirme amacıyla tasarlanmış hizmet platformlarıdır.
Teklif Al
Güneş Enerjisi Sistemlerinde amaç, yaşadığımız gezegenin enerji ihtiyacını çevreci, sürdürülebilir, düşük maliyetli ve verimli şekilde sağlayarak, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmaktır.
Teklif Al
Enerji verimli ekipman ve sistem kullanımı, yalıtım, rehabilitasyon ve proses düzenleme gibi yollarla; gereksiz enerji kullanımının, atık enerjinin, enerji kayıp ve kaçaklarının önlenmesi veya en aza indirilmesi ile birlikte atık enerjinin geri kazanılması, kojenerasyon sistemleri gibi konulardaki çözümleri içine alan ve Bakanlık tarafından hazırlanan uygulama usul ve esaslarına uygun olarak, bileşenler bazında hazırlanan projeye denir.
Teklif Al
Enerji Performans Sözleşmesi (EPS), enerji verimliliği ya da yenilenebilir enerji projelerinin ilk yatırım maliyetlerinin sonraki yıllarda sağlanacak tasarruflar ile geri ödenmesine dayalı bir finansman mekanizmasıdır.
Teklif Al
istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde eğitim alabilirsiniz. Esnek öğrenme koşullarında kendinizi geliştirebilir, eğitimlerin ardından yapılan Quizler ile kendinizi test edebilir ve Katılım Sertifikası alabilirsiniz. Esnek öğretimimiz ile sık seyahat ediyorsanız gittiğiniz her yerde çalışmaya devam edebileceksiniz.
Teklif Al
Aydınlatma ve İklimlendirme Otomasyonları ile enerji verimliliğinizi arttırabilir, tasarruf edebilir ve sürdürülebilir dünyanın bir parçası olabilirsiniz.
Teklif Al
Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkındaki Yönetmelik hükümleri kullanılarak hazırlanan akustik proje ve detay çizimlerini, anahtar paftaları, hesap ve/veya ölçüm sonuçlarını, değerlendirme raporlarını içeren proje dökümanlarını ifade eder.
Teklif Al