Yeşil Mutabakat – Winergy Technologies | Karal Yazılım Winergy Technologies - Enerji Verimliliği Danışmanlığı

Yeşil Mutabakat

Yeşil Mutabakat Eylem Planı”, uluslararası ticaret ve ekonomide meydana gelen bu değişim ve dönüşüm karşısında Türkiye’nin kalkınma hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir ve kaynak-etkin bir ekonomiye geçişini desteklemeyi amaçlamaktadır.

2019 yılı itibariyle ortaya çıkan yeşil mutabakat anlaşması; dünya genelinde yaşanmakta olan iklim krizinin etkilerini en aza indirmeyi amaçlar. Politika, Avrupa Birliği’nin hazırda var olan hedeflerini daha geniş ve etkili bir biçimde hayata geçirmesine odaklanır. Söz konusu AB taahhütleri için politikanın işaret ettiği yıl 2050’ye dayanır. Anlaşma, hedef yıla ulaşana kadar Avrupa’nın iklimsel düzeyini iyileştirmeyi esas alan dönüştürücü politikaları kapsar.

Yeşil Mutabakat Planının Esasları Nelerdir?

Yeşil mutabakat politikasının temelinde doğa ve çevreye ait kaynakların kullanımını daha ölçülü bir hâle getirmek bulunur. AB’nin hedeflediği eylem planı sayesinde iklim krizine neden olan şiddetli salınımların minimuma inmesinin yanı sıra çevresel kirliliği azaltma stratejisi öngörülür. Yeşil mutabakat eylem planında döngüsel ve temiz bir ekonomi çerçevesinde kaynakların daha verimli kullanımı amaçlanır. Aynı zamanda planda biyolojik çeşitliliği eski hâline getirerek çevre kirliliğini azaltma hedefi yer alır. Söz konusu planın bağlı olduğu politika esasları bulunur. Bu esaslar şu şekilde sıralanabilir:

 • Sürdürülebilir hareketlilik (Sürdürülebilir ulaşım araçları),
 • Biyoçeşitlilik (Dengesiz ekosistemi daha sağlam hâle getirecek öneriler),
 • Kirliliği ortadan kaldırmak,
 • Sürdürülebilir sanayi (Çevre ve doğaya zarar vermeyen üretim döngüleri),
 • İnşaat ve renovasyon (Yeşil ve temiz bir inşaat sektörü),
 • Tarladan sofraya (Sürdürülebilir gıda stratejisi).

Sonuç Öngörüleri Nelerdir?

Avrupa Birliği’nin yol haritasını belirlediği yeşil mutabakat politikası çerçevesinde hedefe ulaşana kadar öngörülen sonuçlar bulunur. Söz konusu politika sayesinde,

 • Enerji sektörünün karbondan arındırılması,
 • Kaynak kullanımına yönelik bağlılığın sona erdirilmesi
 • Karbon emisyonlarının sıfırlanması,
 • Çevre dostu teknolojilere yönelik yatırımlar,
 • Üretimde inovasyonun teşvik edilmesi hedeflenir.

İletişim Bilgilerimiz

Hızlı Bağlantılar