5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu

Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de enerji kaynaklarının verimli ve etkin bir şekilde kullanılmasına yönelik teşvik eden yasal düzenlemeler 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamındadır.

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun amacı;

 • Enerjinin verimli ve etkin bir şekilde kullanılması.
 • Enerji israfının önüne geçilmesi.
 • Enerji maliyetinin ekonomik anlamda yükünün azaltılması.
 • Çevrenin korunması adına enerji kaynaklarının korunması.
 • Enerji kullanımında verimliliğin artırılması.

Kanun; binalarda, sanayilerde, elektrik enerjisi üretim tesislerinde enerji kaynaklarından en verimli biçimde faydalanılmasına dair gerekli usul ve esasları kapsıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bu kanunun uygulanmasını ve denetlemesini sağlayan resmi kurumdur. Kanun dahilinde yapılan denetimler sonucunda ortaya çıkan tespitler belli esaslar doğrultusunda cezalar uygulanır.

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Nasıl Uygulanıyor?

Binalarda ve sanayilerde enerji verimliliği belirli bir takım analizler ile ölçülür. Verimlilik analizleri bu alanda uzmanlığı bulunan enerji yöneticileri tarafından yapılır. Bakanlık tespit ve ölçümleri sağlayıp, belge vermesi için bu konuda ilgili kurumları yetkilendirir. Yapılan ölçümlerin ardından Enerji Kimlik Belgesi verilir. Enerji kimlik belgesini yalnızca bakanlık tarafından yetkisi bulunan kurumlar verebilir. Enerji kimlik belgesi, 10 yıl boyunca geçerli olan yasal bir belgedir.

Veri analizlerine göre ölçüm yapılan binanın enerji verimlilik sınıfı düşük olursa bu konuda gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Kanunun uygulanmasındaki asıl amaç; enerji kaynaklarının en verimli ve etkin şekilde kullanılmasının sağlanmasıdır. Bunun için de yalıtım ve enerji tüketiminin verimli olarak kullanılmasını sağlayacak yöntemler bulunuyor.

Yeni yapılan binalarda yalıtımın yapılması bundan dolayı oldukça önemlidir. Isıtma, soğutma, aydınlatma ve diğer enerji kullanımlarında verimliliğin sağlanabilmesi için devlet teşvikleri bulunuyor. Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu 5627 sayılı kanunun her alanda uygulanabilir olmasını ve takip edilmesini sağlar. Enerji verimliliği stratejilerinin düzenlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması bu kanun kapsamında yürütülür.

Enerji kaybının ve israfının en büyük sebebi olan ısı yalıtımların yanlış ya da eksik bir şekilde yapılmasıdır. Winergy Technologies olarak verdiğimiz enerji verimliliği danışmanlığı hizmetimiz ile enerji kayıplarının belirlenerek, enerjide nasıl tasarruf sağlanabileceğine dair destek ve danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. Alanında uzman ve tecrübeli mühendislerimizle iletişim sağlayarak bina ya da tesisiniz için enerji verimliliği konusunda çalışmaları hemen başlatabilirsiniz.

Enerji Verimliliği Kanununun Yaptırımları Nedir?

Enerji Verimliliği Kanununun uygulanması kapsamında idari ve maddi cezalar uygulanır. Enerji verimliliğinin sağlanması adına devlet, kanun ve yönetmeliklerin uygulanması konusunda oldukça özenli hareket eder.

Enerji verimliliğinin artırılması için tüm binaların enerji sınıfının belirlenmesine yönelik gereken çalışmaların yapılması gerekiyor. Enerji Kimlik Belgesi bulunmayan binalar resmi işlemlerini gerçekleştiremez. Üstelik Enerji Kimlik Belgesi, binaların alım-satım ve kiralama süreçlerinde değerini direkt olarak etkiler.

Kanun kapsamında uygulanan yaptırımlar;

 • Kanunun yönetmelik hükümlerine aykırı şekilde hareket edilmesi durumunda yetki belgesi iptal edilir.
 • Gerekli denetimler için izin verilmemesi durumunda, bilgilerin yanlış veya eksik olması durumunda 10 bin TL idari para cezası uygulanır.
 • Ticari sırları çıkarlarına göre kullanan işletmelerin kanun kapsamına giren kuruluşlar ile görev yapması yasaklanır.
 • Bina ya da tesis sahipleri yönetmeliğe aykırı şekilde hareket ediyorsa önce ihtar edilir. Sonrasında ise 20 bin TL ceza uygulanır.
 • Kanunun herhangi bir maddesine uyum sağlamayan belgelerin geçerliliği olmaz.
 • Enerji Kimlik Belgesi bulundurmayan binalarda alım-satım ve kiralama işlemleri yapılamaz.

Kanun kapsamında bu yaptırımların ileri ki dönemlerde daha da artacağına dair öngörüler bulunuyor. Yalnızca kanun bakımından değil enerji verimliliği, insana ve doğaya saygı açısından da bu işlemlerin yerine getirilmesi önemlidir.

Enerji Kimlik Belgesi Nedir ve Zorunlu mudur?

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nda yer alan Madde 7 F/1/d maddesi gereğince bina ve tesislerde Enerji Kimlik Belgesi bulundurulmasını zorunlu kılar. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği bu maddenin nasıl uygulanacağına dair esasları bulundurur.

01.01.2011 tarihi itibariyle 50 m2 ve üzerinde olan tüm binalarda Enerji Kimlik Belgesi olması zorunludur. Enerji Kimlik Belgesi kısa adı ile EKB, binaların enerji tüketim gereksinimini, enerji sınıfını, ısıtma ve soğutma sistemlerinin, yalıtım özelliklerinin verimini gösteren resmi bir belgedir.

Enerji sınıfı, A ile G arasında değerlendirilir. A sınıfı en verimli şekilde enerji kullanımını temsil ederken, G sınıfı ise en düşük enerji verimliliğini ifade ediyor. Standart olarak C sınıfı enerji kullanımında en ideal enerji sınıfını ifade eder. Bina kullanma izninin alınabilmesi için EKB olması zorunludur. Yeni yapılan binaların enerji sınıfının ise en az C sınıfında olması gerekiyor. Aksi takdirde bu binalara iskan ruhsatı sağlanmıyor.