Yeşil Bina Sertifikaları

Yeşil Bina Nedir?

Yeşil Bina, yapının arazi seçim sürecinden başlayarak yaşam döngüsü çerçevesinde değerlendirilip tasarlandığı, bulunduğu iklime özgü şartlara uygun, enerji ihtiyacında tasarrufu ve yenilenebilir kaynaklara yönelmiş, çevresel etkileri düşük malzemelerin seçildiği, su verimliliği sağlayan çevreci, ekonomik, sağlıklı ve bunu sürdürülebilir kılan binalardır. Sanayi devrimi, kentleşme ve hızlı nüfus artışı; kullanılabilir doğal kaynakların azalması, küresel ısınma ve doğal dengenin bozulması gibi yaşamın devamlılığını tehdit eden temel sorunlara neden olmuştur.

Dünyada sınırlı miktarda bulunan doğal enerji kaynaklarına talep artmış, bu talep ise ulaşılabilir temiz su miktarını azaltmış, biyolojik kapasiteyi düşürmüş ve küresel ısınmasının en büyük nedeni olan sera gazları salınımını artırmıştır. Üretimleri ve kullanımları boyunca büyük oranda fosil yakıt tüketen binalar, sera gazları salınımının yaklaşık %40’ına neden olurlar. Bu nedenle de inşaat sektöründe çevre dostu Yeşil Binalar kavramı ortaya çıkmıştır.

Yeşil Binalar, planlama sürecinden başlayarak tasarlanma, inşaat ve işletilmelerine kadar tüm yaşam döngüsü kapsamında doğa dostu olarak yapılandırılan binalardır. Bu yapılar bulundukları bölgenin doğal koşullarına uygun, sürdürülebilir mimarlık yaklaşımına dayalı, su ve enerji kaynaklarını tasarruflu olarak kullanabilen ve çevreye minimum ölçüde zarar verecek malzemelerle üretilecek şekilde tasarlanır ve/veya iyileştirilir.

Yeşil Bina Sertifikaları Nelerdir?

Yeşil Binalar, enerji tasarrufu sağlamak, yenilenebilir kaynaklara yönelmek ve doğaya minimum oranda zarar vermeyi amaçlar. Binaların bu amaçlar doğrultusunda inşa edildiğini veya yenilendiğini belgeleyen sertifikaya ise yeşil bina sertifikası adı verilir.

Yeşil bina sertifikasına sahip olmak, doğa dostu olmanın yanı sıra kurumsal prestij, marka değeri ve piyasadaki bilinci artırır. Ayrıca dünyada birçok şehirde kredi desteği ve imar izni gibi teşvikler de sağlar.

Birçok ülke, çevresel koşullarına göre kendi yeşil bina standartlarını geliştirmiştir. Aynı zamanda bu standartlar esnek ve kapsamlıdır ve zaman içinde geliştirilmeye devam eder. Bu nedenle de dünyada birçok farklı yeşil bina sertifikasyon sistemi bulunur.

Dünyada ve Türkiye’de en çok tercih edilen sertifika sistemi ise bina ve kent ölçeğinde başvurulabilen LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) sistemidir. Türkiye’de de kullanılan bir diğer sistem ise İngiltere menşeli bir derecelendirme yöntemi olan BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method)’dir.

Günümüzde en çok tercih edilen çevreye duyarlı yapı, yani yeşil bina sertifikası olan LEED, 1995 yılında kurulan USGBC (Amerikan Yeşil Binalar Konseyi) tarafından geliştirilmiştir ve 1998’den beri verilmektedir.

Hızla yayılan ve büyüyen LEED programı kapsamında, ABD’de 50’den fazla eyalette ve dünyada 135’den fazla ülkede binlerce proje değerlendirilmiştir.

LEED, Türkiye’de de en fazla başvurulan yeşil bina sertifika sistemidir.

USGBC tarafından akredite edilmiş kuruluşlar, LEED Sertifikası için başvurulan binaları denetler ve değerlendirir. Belirli standartları sağlayan binalar her bir kriter için ayrı ayrı puanlandırılır ve toplam bir değere ulaşır. LEED Sertifikaları; yalın, gümüş, altın ve platin olmak üzere 4 tanedir ve toplanan puana göre hangi dereceye layık görüldüğü belirlenir.

BREEAM, yapı sektöründe çalışmalar yürüten BRE Grubu tarafından İngilitere’de geliştirilmiş ve 1990 yılında piyasaya sürülmüştür. O zamandan beri, 70’den fazla ülkede 500.000’den fazla bina sertifikalandırılmıştır.

BRE Grubu tarafından çeşitli aşamalardan geçirilerek lisanslandırılan denetçiler BREEAM AP ismini alır ve başvurulan binaları değerlendirir ve raporlar.

BREEAM; binanın tasarım, inşaat, malzeme tedariği ve işletme süreçlerini belirli kriterler ve bölge şartlarına göre değerlendirerek puanlama için ağırlıklı yüzdeler belirler.

* Bina Yönetimi: Yönetime bağlı çevreci standartlar (%12)
* Sağlık ve İyi Hal: Binalardaki insan sağlığı ve konforu (%15)
* Enerji: Enerji tüketimini azaltan ve yenilenebilir kaynaklara yönelme (%19)
* Su: Su tüketimini azaltan sistemler (%6)
* Arazi Kullanımı ve Ekoloji: Zarar verilmemiş arazi kullanımı ve biyo-çeşitliliği korumaya teşvik (%10)
* Ulaşım: Bisiklet ve toplu taşıma teşviki (%8)
* Malzeme: Kullanılan malzemelerin çevresel etkileri (%12,5)
* Atıklar: Atık miktarı ve geri dönüşüm oranı (%7,5)
* Kirlilik: Sera gazı emisyonları, ışık-gürültü kirliliği, toprak ve su kirliliği kontrolü (%6,5)
* İnovasyon: İnovatif sürdürülebilirlik fikirleri (%10)

 • LEED (Leadership in Energy & Environment Design),
 • BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assesment Methodology),
 • IWBI (Internation WELL Building Institute),
 • EDGE (Exellence in Design For Greater Efficiencies),
 • ENVISION
 • Yeşil Yıldız gibi uluslararası ve yerel yeşil bina sertifikalarına uygun nitelikte tasarlanması ve inşa edilmesi için arazi seçiminden başlayarak, bina kabuğunun tasarlanması, verimli ısıtma / soğutma sistemlerinin tasarımı ile enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımı, etkin su yönetimi, aydınlatma, elektrik, peyzaj, inşaat yönetimi, malzeme seçimi, iç hava kalitesi gibi bina sürdürülebilirlik parametreleri konularında sonuç odaklı ve yenilikçi çözümler sunar.

YEŞİL BİNA TASARIM VE YAPI HİZMETLERİ

 • Yenilikçi ve İlham Veren Sürüdürlebilir Tasarım
 • Mimarlık, Mühendislik ve İzinler
 • İnşaat Yönetimi ve Dokümantasyon
 • Permakültür Sistemleri Entegrasyonu

YEŞİL BİNA ANALİZİ

 • Arazi ve Bina Analizi
 • Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi
 • Sertifikasyonlara Hazırlık
 • Yapılabilirlik ve Maliyet Analizi

ENERJİ PERFORMANSININ OPTİMİZASYONU

 • Bina Kabuğu İyileştirmeleri
 • Elektrik ve Aydınlatma Sistemi Tadilatları
 • Enerji Modellemesi, Devreye Alma/Görüntüleme
 • Yenilenebilir Enerji Sistemleri

ÇEVRE DOSTU MALZEME VE KAYNAK KULLANIMI

 • Sürdürülebilir Malzeme Seçimi
 • Toksik Olmayan İç Yüzeyler
 • Yeşil Yapım ve İmha Yönetimi
 • Sıfır Atık Yönetimi Planlaması

İÇ ORTAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK

 • Geleneksel HVAC Güçlendirmeleri
 • Doğal Havalandırma Sistemleri
 • Kirliliği Önleme Programları
 • Akustik ve Konfor Kontrolü

SAĞLIK VE SIHHAT

 • Bisiklet Alanları
 • Alternatif Araç İstasyonları
 • Doğaya ve Forma Erişim
 • Sanat Sergileri ve Toplum Buluşma Alanı