Mimari Akustik Projeler

Mimari Akustik Projeler

Mimari Akustik Projeler; bina ve tesislerde  ses yalıtımına dair detay ve yapısal çözümleri içeren bir projedir. Bu projede ses yalıtımına dair detay ve yapısal çözümler dışında detay çizimleri, anahtar paftaları, hesap ve/veya ölçüm sonuçları ile değerlendirme raporları da yer almaktadır.  “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” uyarınca yapı ruhsatı aşamasında bina sahiplerinden istenen Akustik Proje’de; 

 

  • Bina Kat Sayısı (Kat sayısı yediden fazla olan binalar -Bodrum ve Çatı katları hariç- )
  • Toplam İnşaat Alanı (Kat sayısı ikiden fazla ve toplam inşaat alanı iki bin metrekarenin üzerinde olan konut dışı binalar)
  • Bina İşlevi  (Örneğin, Konut + Süpermarket veya Konut + Restoran vb. )
  • Akustik Performans Sınıfı  (A veya B akustik performans sınıfının hedeflendiği binalar)  gerekli şartlar arasında yer alır.

Akustik Rapor ve Projede Yasal Zorunluluk

Gürültünün etkisini her geçen gün artıran çevre sorunlarından biri haline gelmesi ile başta resmi kurumların yaptığı çalışmalar ile gerek endüstriyel yapılarda gerekse de yerleşim alanlarında gürültünün izole edilmesi ve belirli sınır değerlere çekilmesi amaçlanmış ve gürültünün binalardan uzaklaştırılması adına yapılan en kapsamlı çalışma, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 31 Mayıs 2017 tarihinde yayınlanan “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” olmuştur.

İlgili yönetmelikle birlikte hayatımıza giren ve birçok yapı için zorunluluk haline gelen akustik rapor ve proje belgelendirme süreçleri birbiriyle ilişkili süreçler olup, titizlik gerektiren çalışma alanlarıdır.

Mimari akustik rapor; binanın yaşıbüyüklüğükat sayısıyapı elemanları ve çevresel gürültü kaynakları gibi birçok detayı kapsayan analizler sonucu hazırlanır ve temel hedefi; binanın akustik performansını ve bu performansın yeterlilik düzeyini test etmektir.

Mimari akustik proje ise; akustik rapor sürecinde yapılan analizler ile birlikte bina akustik performansının iyileştirilmesine yönelik atılması gereken adımları kapsar ve dolayısıyla çalışma alanı akustik projeye kıyasla daha geniştir.

Akustik rapor ve projede yasal zorunluluk kapsamına giren yapılar, ilgili yönetmeliğin 5. maddesinde şu şekilde açıklanmıştır;

  • A veya B akustik performans sınıfını hedefleyen binalar,

  • Tiyatro, konferans, konser ve dinleme salonları gibi özel akustik tasarım yapılması gereken binalar

  • Toplam inşaat alanı, 2000 m2 yi geçen 2’den fazla konut dışı binalar

  • Bir bodrum katı ve çatı arası hariç kat sayısı 7’den fazla konut binalar

ve bu binalara ek olarak; 31 Mayıs 2019 tarihinden itibaren ilk kez yapı ruhsatı alacak binalar için akustik proje zorunluluğu ilan edilmiştir. Bir önceki satırlarda sıraladığımız yapıların dışında kalan binalar için ise mimari akustik rapor düzenlenir.

Mimari Akustik Projeler Kimler Tarafından Düzenlenebilir?

Tüm analizleri, hesaplamaları, modellemeleri, uygulama ve detay çizimlerini kapsayan akustik proje sadece D1-Bina Akustiği Uzmanı Sertifikasına sahip Akustik Uzmanı tarafından düzenlenebilir.

Bina ya da tesisiniz için gerekli akustik proje hizmetini, Winergy Technologies Hizmetleri bünyesinde çalışan, yüksek lisanslarını akustik uzmanlığı üzerine tamamlamış ve D1-Bina Akustiği Uzmanı Sertifikasına sahip, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkili kılınmış Akustik Uzmanı ekibimize hazırlatabilirsiniz.