Dünya Bankası

Dünya Bankası

WASHINGTON 28 Şubat 2020— Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu bugün Yenilenebilir Enerji Entegrasyon Projesi (REIP) için Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’ne (TEİAŞ) sağlanacak 289,5 milyon avro (325 milyon ABD$ eşdeğeri) tutarında bir ek finansmanı onayladı. 217,6 milyon avro IBRD kredisi ve 50 milyon ABD$  CTF kredisi sağlanan ilk proje 9 Mayıs 2014 tarihinde onaylanmıştı.

Yenilenebilir Enerji Entegrasyon Projesi rüzgar santrallerinin elektrik iletim şebekesine entegrasyonunu desteklemek için iletim altyapısının geliştirilmesine ve güçlendirilmesine, işletme ve yönetimin iyileştirilmesi için akıllı şebeke yatırımlarının uygulanmasına ve  rüzgar enerjisinin Türkiye’nin diğer bölgeleri ile bağlantısını sağlamaya yönelik deniz altı kablo hatlarının kurulmasına yardımcı olmaktadır.Bu finansman, iletim sisteminin güçlendirilmesi ve büyük ölçekli yenilenebilir enerji üretiminin entegrasyonunun kolaylaştırılması yoluyla Türkiye’nin artan elektrik talebini karşılamasına yardımcı olacaktır. Türkiye’de yenilenebilir enerjiye dayalı kaynakların daha fazla entegrasyonu aynı zamanda fosil yakıtlı elektrik üretiminden kaynaklı sera gazı emisyonlarının önlenmesine de yardımcı olacaktır.  

İletim Altyapısının Geliştirilmesi – Bu bileşen Güney Marmara Bölgesindeki rüzgar santrallerinin ürettiği toplayarak Bursa, İstanbul ve Kocaeli’deki tüketicilere aktaracak olan Çiftlikköy Gaz İzoleli Şalt Sahası (GIS) trafo merkezi için finansman sağlayacaktır.

Akıllı Şebeke Yatırımları – Bu alanda gelecekte yapılabilecek yatırımların tespit edilmesine yönelik teknik yardım faaliyetleri devam edecektir.  Bu kapsamda ihtiyaç duyulması halinde Ulusal Akıllı Şebeke Yönetim Sistemi ile daha sonraki aşamalarda değerlendirilebilecek başka faaliyetler  desteklenecektir.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Kouame kredinin onaylanması vesilesiyle yaptığı açıklamada şunları belirtti: “Bu proje, Dünya Bankası’nın Türkiye’nin enerjide dönüşüm gündemine sağladığı destekteki kararlılığının bir parçasını oluşturmaktadır.  Bu proje yenilenebilir enerjinin elektrik şebekesine entegrasyonuna yönelik kritik yatırımların uygulanması yoluyla yenilenebilir enerji kullanımının arttırılmasına katkıda bulunacaktır. Bu aynı zamanda Türkiye’nin iklim eylem gündemini de destekleyecektir.”