TURSEFF

Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı TURSEFF, kamu ve özel sektördeki Sürdürülebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği yatırımlarının finansmanını sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir programdır.

Kolaylık, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından geliştirildi ve 2010’dan beri Avrupa Birliği (AB) tarafından destekleniyor. TurSEFF, 1.800’den fazla alt projeyi finanse etmek için 666 milyon € fon kullandı ve 566 MW yenilenebilir enerji kurdu enerji gücü. Bu başarılarla, toplam yıllık CO2eq emisyon azaltımı, neredeyse 1 milyon otomobilin yıllık tüketiminden fazladır ve toplam yıllık enerji tasarrufu, her yıl yaklaşık 922.000 hanenin tükettiği elektriğe eşdeğerdir.

2017 yılında, EBRD tarafından TurSEFF’in yeni bir aşaması başlatıldı ve kapsamı şu şekilde genişletildi:

Su Verimliliği, Malzeme Verimliliği ve Atık Yönetimi yatırımları
Uygun yararlanıcılar olarak kamu sektörü
Kredilerin yanı sıra, kiralamalar da sunulmaktadır.
TurSEFF’in yeni aşamasının toplam tutarı 400 milyon Euro’dur.

Yerel ve uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip, muhtemel borçluların Sürdürülebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği alt projelerini belirlemelerine ve geliştirmelerine ve TurSEFF kapsamında başarılı kredi veya kiralama başvuruları hazırlamalarına yardımcı olmak için destek sağlar. Bu teknik yardım, borçlulara ücretsiz olarak sağlanır ve AB tarafından finanse edilir.

TurSEFF programı, Stantec liderliğindeki bir konsorsiyum tarafından uygulanmaktadır.

Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri
Başından Bugüne

Çalışma Numarası
0
Finanse Edilen Alt Projeler
0
Milyon EURO Finansman Değeri
0
Bin Hanehalkının Yıllık Elektrik Tüketimi Eşdeğer Tasarrufu
0
Araba Karbon Emisyonu Değiştirildi
0
MW Kurulu Yenilenebilir Enerji Gücü
0

TURSEFF'in Bileşenleri

Enerji Verimliliği

Su Verimliliği

Malzeme Verimliliği

Yenilenebilir Enerji

Atık Yönetimi