Yasal Zorundalıklar

ENERJİ YÖNETİCİLİĞİ ZORUNLULUĞU

2 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu gereğince bazı
kuruluşlar için ‘’Enerji Yöneticisi’’ görevlendirilmesi zorunlu hale gelmiştir.

 • Yıllık enerji tüketimi 1.000 TEP ve üzeri olan işletmelerde enerji
  yöneticisi atanması veya EVD şirketlerinden enerji yöneticiliği
  hizmeti alınması,
 • 50.000 TEP ve üzeri olan işletmelerde, enerji yöneticisinin
  sorumluluğunda enerji yönetim birimi oluşturulması gerekmektedir.
 • Toplam inşaat alanı en az 20.000 m² veya yıllık tüketimi 500 TEP olan ticari binalarda enerji yöneticisi atanması veya enerji
  yöneticilerinden hizmet alınması,
 • Organize sanayi bölgelerinde (OSB) bulunan ve yıllık tüketimi 1.000
  TEP in altında olan işletmelere hizmet vermek üzere OSB’lerde enerji
  yönetim birimi oluşturulması,
 • 100 MW ve üzerinde kurulu güce sahip elektrik üretim santrallerinde
  enerji yöneticisi atanması zorunludur.

ENERJİ ETÜDÜ ZORUNLULUĞU

Ticari ve Hizmet Binalarında;

 • Toplam inşaat alanı en az 20.000 m² veya yıllık tüketimi 500 TEP olan ticari binalarda her 7 yılda bir Enerji Etüdü yapılması zorunludur.

 

Kamu Binalarında;

 • Toplam inşaat alanı en az 10.000 m² veya yıllık tüketimi 250 TEP olan kamu binalarında her 7 yılda bir Enerji Etüdü yapılması zorunludur.

 

Sanayi Tesislerinde;

 • Yıllık enerji tüketimi 1.000 TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmelerde her 4 yılda bir Enerji Etüdü yapılması zorunludur.