Yasal Zorundalıklar – Winergy Technologies | Karal Yazılım Winergy Technologies - Enerji Verimliliği Danışmanlığı

ENERJİ YÖNETİCİLİĞİ ZORUNLULUĞU
2 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu gereğince bazı
kuruluşlar için ‘’Enerji Yöneticisi’’ görevlendirilmesi zorunlu hale gelmiştir.
➢ Yıllık enerji tüketimi 1.000 TEP ve üzeri olan işletmelerde enerji
yöneticisi atanması veya EVD şirketlerinden enerji yöneticiliği
hizmeti alınması,
➢ 50.000 TEP ve üzeri olan işletmelerde, enerji yöneticisinin
sorumluluğunda enerji yönetim birimi oluşturulması gerekmektedir.
➢ Toplam inşaat alanı en az 20.000 m² veya yıllık tüketimi 500 TEP olan
ticari binalarda enerji yöneticisi atanması veya enerji
yöneticilerinden hizmet alınması,
➢ Toplam yöneticisi atanması veya enerji yöneticilerinden hizmet
alinşaat alanı en az 10.000 m² veya yıllık tüketimi 250 TEP olan kamu
binalarında enerji ınması,
➢ Organize sanayi bölgelerinde (OSB) bulunan ve yıllık tüketimi 1.000
TEP in altında olan işletmelere hizmet vermek üzere OSB lerde enerji
yönetim birimi oluşturulması,
➢ 100 MW ve üzerinde kurulu güce sahip elektrik üretim santrallerinde
enerji yöneticisi atanması zorunludur.

ENERJİ ETÜDÜ ZORUNLULUĞU
Ticari ve Hizmet Binalarında;
Toplam inşaat alanı en az 20.000 m² veya yıllık tüketimi 500
TEP olan ticari binalarda her 7 yılda bir Enerji Etüdü
yapılması zorunludur.
Kamu Binalarında;
Toplam inşaat alanı en az 10.000 m² veya yıllık
tüketimi 250 TEP olan kamu binalarında her 7
yılda bir Enerji Etüdü yapılması zorunludur.
Sanayi Tesislerinde;
Yıllık enerji tüketimi 1.000 TEP ve üzeri olan
endüstriyel işletmelerde her 4 yılda bir Enerji
Etüdü yapılması zorunludur.