Enerji Etüt Çalışmaları

Enerji Etüdü Zorundalığı

1. Zorunlu Enerji Etüdü

a. Yıllık enerji tüketimi 1.000 TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmeler için 4 yılda bir enerji etüdü yaptırmalıdır.

b. Yıllık enerji tüketimi 500 TEP veya toplam inşaat alanı 20.000 m2 ve üzerinde olan ticari ve hizmet binaları her 7 yılda bir enerji etüdü yaptırmalıdır.

c. Yıllık enerji tüketimi 250 TEP veya toplam inşaat alanı 10.000 m2 ve üzerinde olan kamu binaları her 7 yılda bir enerji etüdü yaptırmalıdır.

Etüt Tercihleri

1. Ön Enerji Etüdü

a. İşletmede yapılan saha turları, gözlemler, incelemeler ve alınan bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen, işletmenin mevcut enerji verimliliği durumu konusunda fikir sahibi olabileceği kısa süreli yapılan enerji etütleridir.

2. Detaylı Enerji Etüdü

a. Tesisteki tüm proseslerin ve enerji sistemlerinin detaylı ve uzun süreli incelenerek, ölçüldüğü ve analiz edildiği geniş kapsamlı yapılan enerji etütleridir.

Enerji Etüt Çalışmaları

Mevcut durum incelemesi tamamlanmadan önce/binanın bulunduğu yerde yaşam sürme, dış yönetici ve hizmet verme amacına göre ve kullanım yöntemiyle en yüksek tesisi veya binayı tanımamak. Ön değerlendirme olarak değerlendirilir.

Tasarruf Çözümleri

Çalışma sırasında tesisteki rutin işletmeye müdahale edilmeden, işletmede yapılacak ölçüm ve analizlerde hangi ölçüm noktalarında işin ne kadar süre ile yapılacağı belirlenir ve yönetim bilgilendirilir. Tesis veya binanın enerji giderlerini oluşturan sadece makine ve teçhizat değildir; Enerji yönetim tarzı ve personelin enerji farkındalık düzeyi bu açıdan değerlendirilir.

Ön Etütler

Tesisin veya binanın enerji tüketen ekipmanlarında çalışan uzman ekibimiz, belirli periyotlarda kalibreli ve sertifikalı ölçüm cihazları ile sörvey ölçümleri yapmaktadır. Tüm enerji tüketim noktaları profesyonel ekibimiz tarafından ölçülecek ve analiz edilecektir. 12 adet enerji verimliliği ölçüm cihazımız var. Bazı ölçümler sistemin anlık görüntüsünü alır, ancak bazı ölçümler iki veya üç hafta sürer.

Kalibrasyonlu Ölçümler

Ölçümler sonucunda halihazırda enerji tüketen ekipmanların performansları değerlendirilerek fabrika verileri ile karşılaştırılır; Verimlilik hesaplamaları raporlanır. Enerji tüketen ekipmanlar, enerji tüketim kalemlerine göre sınıflandırılır ve mevcut durum analizinde elde edilen veriler ile değerlendirme yapılır.

Enerji Etüt Fizibilite

Yapılan ölçümler sonucunda fizibilite hazırlanmaktadır. Bakanlık onaylı 12 adet ölçüm cihazımız bulunmaktadır. Fizibilite çalışması sonrasında kurum veya kuruluşlara rapor hazırlanır.

Etüt Raporu

Tüm ölçüm/değerlendirme/projelendirme çalışmaları Enerji Bakanlığı Elektrik İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen rapor formatına uygun olarak hazırlanır ve yönetime sunulur. Tüm ölçümler ve enerji tüketim sorunları müşteriye raporlanır.