ISO-50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001:2011 standardının yerini alan ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi (EnMS) Standardı, bir enerji yönetim sistemini, enerji politikası ve hedefleri ile bu hedeflere ulaşmak için süreçler ve prosedürler oluşturmak için birbiriyle ilişkili bir dizi unsur olarak tanımlar. İmalat, ticari binalar, kamu hizmetleri, devlet tesisleri ve askeri üsler dahil olmak üzere birçok endüstri, operasyonel verimliliği artırmak, enerji tasarrufu sağlamak ve maliyetleri azaltmak için ISO 50001’i kullanır.

Sürekli İyileştirme Modeli

Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 çerçevesi, enerjiyle ilgili çıkarlara öncelik verilmesini ve veri kullanımını ve enerji kullanımının kontrolünü sağlayan sürekli iyileştirme modeli ve akıllı teknolojilerle bütünleşmesini sağlar.

Model dört aşamaya ayrılmıştır: Planla, Yürüt, kontrol et ve harekete geç. Bu adımların her birinin, şirketlerin vurgulaması gereken ek görevleri vardır:

Plan: Şirketlerin ilgili gereklilikleri anlaması, yönetimden taahhüt alması, enerji ve esneklik hedefleri belirlemesi ve ISO 50001 gerekliliklerini karşılamak için bir enerji ekibi yapılandırması gerekir.

Uygula: Enerji ekibindeki kişilerin, enerjinin nerede kullanıldığını ve onu en çok kimin kullandığını, şirketin en savunmasız olduğu yerleri bilmeleri ve ilk üç öğeye dayalı olarak bir enerji fırsatları listesi oluşturmaları gerekir.

Kontrol Et: Bu, enerji yükseltmelerine öncelik vermeyi, enerji verilerini gözden geçirmeyi ve iç denetimleri gerçekleştirmeyi içerir. Ayrıca ekibin raporlama gereksinimlerini karşılamasını gerektirir.

Harekete Geçin: Bu son adım, ekip genelinde enerji kullanımını karşılaştırır, enerji kullanımını etkileyen değişkenleri tanımlar, enerji faturalandırmasını ve tedarikini değerlendirir ve uygun operasyonları ve yönetimi sağlar.

ISO 50001'i Yürürlüğe Koymak İçin Ticari Nedenler

Günümüzde enerji yönetimi, maliyetleri kontrol etme, enerji verimliliğini iyileştirme, çevre kalitesini iyileştirme ve bir şirketin genel rekabet gücünü artırma potansiyeli nedeniyle dünya çapındaki şirketler için artan bir ilgi ve endişe alanıdır. Enerjiyi daha akıllı ve daha iyi kullanmak, bir şirketin genel kârını artırabilir.

ISO 50001 uluslararası enerji yönetim sistemi standardı, kuruluşlara, enerji kullanımı, ölçüm, dokümantasyon, raporlama, tasarım ve tedarik uygulamaları ve enerji yönetimini etkileyen diğer değişkenler dahil olmak üzere enerji performansının kritik yönlerini ele alan bir enerji yönetim planı geliştirmeye yönelik kanıtlanmış bir yaklaşım sağlar. .

ISO 50001’in benimsenmesi, bir tesiste enerji yönetimine yönelik sistematik ve sürdürülebilir bir yaklaşım oluşturmak için önemlidir. Standarda uygunluk, bir tesisin sürdürülebilir enerji yönetim sistemleri uyguladığını, enerji kullanımının temelini tamamladığını ve enerji performansında sürekli iyileştirmeyi taahhüt ettiğini gösterir. Belgelendirmenin değeri, tedarik zincirlerindeki piyasa güçleri, ISO 50001 gerektiren potansiyel fayda teşvik programları ve standardın gelecekteki karbon azaltma politikalarıyla ilişkisi tarafından yönlendirilecektir.

Bir DOE analizi, 10 ISO 50001 sertifikalı tesisten elde edilen sonuçları buldu:

Yılda 36.000 ila 938.000 $ arasında maliyet tasarrufu
İlk uygulamadan itibaren 15 ay içinde enerji maliyetlerinde %12 azalma (ortalama)
Üç yılda %5.6 ila %30,6 enerji performansı iyileştirmeleri
Düşük veya ücretsiz operasyonel iyileştirmelerden her yıl 430.000 $ veya daha fazla tasarruf.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri Avantajları

ISO 50001 EnMS, iki farklı topluluktan beceriler gerektirir: yönetim sistemi denetçileri ve enerji verimliliği uzmanları. Yönetim sistemleri uzmanları genellikle enerji konularına aşina değildir ve enerji verimliliği uzmanları genellikle yönetim sistemi süreçlerine aşina değildir.

Bir yönetim sistemi uygulama becerisine sahip olmayan enerji verimliliği uzmanları, üst yönetime dayalı sürekli iyileştirme süreci olmaksızın etkisiz bir EnMS kurma riskiyle karşı karşıyadır. Bir kuruluşun enerji performansındaki sürekli gelişimini değerlendirmek için gerekli becerilere sahip olmayan yönetim sistemi denetçileri, ölçülebilir enerji performansı iyileştirmesi olmayan kuruluşları belgelendirir.