Güneş Enerjisi Santralleri

Güneş enerjisi, güneşten elektrik veya termal enerji şeklinde üretilen kullanılabilir enerjidir. Güneş enerjisi, en yaygın olanı güneş ışınlarını kullanılabilir elektriğe dönüştüren bir fotovoltaik güneş paneli sistemi veya PV sistemi olan çeşitli şekillerde yakalanır. Elektrik üretmek için fotovoltaik kullanmanın yanı sıra, güneş enerjisi genellikle kapalı alanları veya sıvıları ısıtmak için termal uygulamalarda kullanılır. Konut ve ticari mülk sahipleri, güneş enerjisiyle sıcak su sistemleri kurabilir ve güneş enerjisi teknolojisiyle güneş enerjisinden tam olarak yararlanmak için binalarını pasif güneş ısıtması ile tasarlayabilir.

Güneş Panellerinin Çalışma Sistemi

Bir güneş paneli (güneş modülü olarak da bilinir), bir silikon hücre katmanından, bir metal çerçeveden, bir cam muhafaza ünitesinden ve silikondan elektrik akımını aktarmak için kablolardan oluşur. Silikon (periyodik tablodaki atom numarası 14), güneş ışığını emmesine ve kullanılabilir elektriğe dönüştürmesine izin veren iletken özelliklere sahip bir ametaldir. Işık bir silikon hücreye çarptığında, ışık silikondaki elektronların harekete geçmesine neden olarak bir elektrik akımı akışı başlatır. Bu, ” fotovoltaik etki ” olarak bilinir ve güneş paneli teknolojisinin genel işlevselliğini tanımlar.
Fotovoltaik (veya PV sistemi) süreci aşağıdaki geniş adımlarla çalışır:
1. Silikon fotovoltaik güneş pili güneş radyasyonunu emer.
2. Güneş ışınları silikon hücreyle etkileşime girdiğinde, elektronlar hareket etmeye başlar ve bir elektrik akımı akışı oluşturur.
3. Teller, bu doğru akım (DC) elektriğini yakalar ve alternatif akım (AC) elektriğe dönüştürülmek üzere bir güneş invertörüne besler.

Güneş Enerjisi
Güneş Enerjisi