Enerji Verimlilik Simülasyonu

‘WINERGY TECH’ Enerji Verimlilik Simülasyonu Programı ile Yapınızda Enerji Tasarrufu Yapabilir, Uluslararası Yeşil Bina Sertifikaları Edinebilir, Çevreci Bir Büyüme Gerçekleştirebilirsiniz.

WINERGY TECH, sahip olduğu teknolojik enerji ölçüm cihazları ve bünyesinde geliştirdiği enerji analiz simülasyonu ile her bir yapı için 110’dan fazla veriyi analiz edebilmekte ve yapının tüm enerji tüketim sorunlarını teknolojik bir tabanda belirlemektedir. Bu sayede enerji tüketim sorunlarına yönelik en verimli ve doğru çözümler bütünüyle sunulmaktadır.

Yapıların birincil enerji tüketim sorunlarını ve birçok veriyi eş zamanlı analiz ederek tespit edebilen enerji simülasyon programımızın en önemli özelliklerinden bir tanesi hali hazırda kullanımda olan bir binada enerji tüketim analizi yapabiliyor olmasıdır. Sahip olduğu teknik donanım sayesinde yukarıda belirtildiği gibi 110’dan fazla veriyi eş zamanlı analiz edebilmekte ve çok küçük detayların enerji tüketimine etkisini dahi tespit etmektedir. Dolayısıyla binada enerji tasarruf potansiyelini arttırmaya yönelik uygulanacak en verimli çözümlerin tüm enerji tüketim verileri dikkate alınarak uygulanacak olması yapılacak yatırımın doğru bir planlama dahilinde ilerleyeceğini göstermektedir.

Enerji ihtiyacının %62’sini ithal etmek zorunda olan ve fosil yakıt kullanarak elektrik enerjisine dönüşüm sağlayan santrallerin toplam veriminin %30 olduğu ülkemizde, enerjinin etkin kullanımının önemi açıkça görülmektedir. Enerjinin etkin kullanımı, refah seviyesinden fedakarlık yapmaksızın, kalite ve performans düşürmeden, bir mal veya hizmet elde etmek için gerekli olan enerji miktarının azaltılmasıdır. Aydınlatmada etkin enerji kullanımının lamba söndürülerek değil, gözün görme yeteneğinden ve görsel konfordan taviz vermeden, gerekli minimum düzeyde aydınlık şiddetlerinin oluşturulmasıyla sağlanabileceği herkes tarafından bilinmelidir. Doğru aydınlatılmış ortam, çok ışık alan bir aydınlatma ortamı değil, ne kadar ışığa gereksinim varsa o kadar ışığın kullanıldığı ortamdır.
Uygun kontrol teknikleri ve sistemleri kullanılarak yapılacak olan aydınlatma kontrolü, ışık miktarı ve kalitesi bakımından, çalışan her eleman için uygun olabilecek aydınlatmayı meydana getirmelidir. Ayrıca, gün ışığı en uygun şekilde kullanılarak da enerji tasarrufu sağlanmalıdır. Bu sayede konforlu bir görsel çevre meydana getirilip, çalışanların verimlilikleri de artırılacak ve aynı zamanda toplam maliyetten de tasarruf edilecektir. Aydınlatma sistemini akıllandırarak gün ışığından maksimum yararlanma ile hem konfordan ödün verilmeyecek hem de çalışma verimi artırılacaktır. Ortamdaki kişi sayısına göre aydınlatma yapılarak akıllı sistem kontrolünde tasarruf sağlanacaktır.
WINERGY TECH lümen hesabı (m2 başına düşmesi gereken ışık gücünün hesaplanması ve analiz edilmesi) yaparak yapı için en uygun aydınlatma ekipmanlarını ve algoritmalarını belirlemektedir. WINERGY TECH aydınlatma otomasyonu ile sisteminizi en doğru ve verimli bir şekilde aydınlatabilirsiniz.
WINERGY TECH elektrik enerjisi tüketimini verimli hale getirmek için birçok çözümü işletmelere sunmaktadır. Yapılar için en doğru çözümler teknik ekibin saha analizi ve enerji analiz simülasyonu sonuçlarına göre belirlenmektedir.
Enerji Simülasyon Programı ile Sunulan Bazı Çözümler; 

 • Lümen/m2 ve lümen/watt hesabına göre aydınlatma analizinin yapılması ve aydınlatma ihtiyacına göre sistemin düzenlenmesi
 • Elektrik sisteminin analizi
 • Trafo analizi sonrası kademeli ve akıllı olarak yüke göre trafoların devreye alınması
 • Yük analizi ve yük grafiğinin çıkarılması
 • Fatura analizine göre en ucuz elektrik enerjisinin temini
 • Reaktif güç analizi ve kompanzasyonun yapılarak cezanın önlenmesi
 • Trafo sistem kayıplarının tespit edilmesi ve en aza indirgenmesi
 • Elektronik cihazların incelenmesi, profesyonel bakımın yapılması ve tasarruf sağlayan elektronik parçaların sisteme entegrasyonu (yerel güç kalitesi dengeleyici, power factor corrector, stanby saver vb.)
 • Aydınlatma analizine göre aydınlatma otomasyonun kurulması
 • Belirlenen bölgelerin aydınlatmasının sensör yardımı ile kontrolü

Enerji Simülasyon Programları

 • Bilgisayar simülasyon programları aşağıdaki konularda işlev görür; 
 • Tasarım seçeneklerini değerlendirmek ve tasarım optimizasyonunu araştırmak, 
 • Yeni fikirlerin araştırılmasına olanak sağlamak, 
 • Binanın ilgili yönetmeliklere uygunluğunu denetlemek, 
 • Binanın enerji performansının önceden belirlenmesi, 
 • Ekonomik analizler yapmak. 
 • Enerji etüt ve EPC çalışmaları yapmak. 
 • Bina ısı yalıtımının, ısı kayıp ve kazançlarının optimıze edilmesi, 
 • Alternatif bina cepheleri (opak yüzeyler, tek cephe, çift cam kabuklar vb.) ve cephe optimizasyonu, 
 • Gölgeleme modellemesi, 
 • Doğal havalandırma modellemesi (bazı programlar yapabilir),
 • Ömür boyu maliyet analizi (bazı programlar yapabilir), 
 • Kalorimetreler gibi paylaşım sorunlarında tüketim tahminleri ile uygun paylaşım sistemi