Enerji Etüt-Proje Uygulaması – Winergy Technologies Winergy Technologies - Enerji Verimliliği Danışmanlığı

Binalarda Enerji Etüt-Proje Uygulaması

Binalarda enerji verimliliği konusu kapsamında ele alınabilecek başlıca tasarruf kalemleri; baca gazlarının soğumasının önlenmesine yönelik tasarım, tesisat borularının donmasının önlenmesine yönelik tasarım, enerji tasarrufuna yönelik doğal temiz hava temini, malzeme sevkiyatı amaçlı ısıtma merkezi ve makine dairelerinin tasarımı gibi hususlara önem verilmesi, kazan kapasitelerinin doğru seçimi ve ısı geri kazanım ünitelerinin kullanılmasıdır. 

Binalardaki enerji verimliliğinin en önemli ayaklarından biri olan bina dış kabuğunun (duvarlar, çatı, zemin ve çerçeveler) enerji etkinliğinin iyileştirilmesi, yapı elemanlarının ısı geçirme katsayılarının düşürülerek ısıl direncin yükseltilmesi ile ilgili bir konudur. Ayrıca, konutlarda kullanılan elektrik enerjisinin %12-15’ i aydınlatmada kullanılır. Aydınlatma tasarımı yapılırken mekânın hangi bölgesinde ne düzeyde ve nasıl bir aydınlatmanın gerektiği ve nerede ne gibi işlevlerin yapılacağı bilinerek gerçekleştirilmelidir.

Binalarda enerji verimliliğine yönelik elektrik tesisatı ile ilgili genel tedbirler ise şöyle özetlenebilir;
 – Elektrik enerji girişine kompanzasyon tesisatı yapılması,
– Standartlara uygun malzemelerin kullanılması,
– Akkor flamanlı ampullerin yerine flüoresan armatürlü ampullerin veya elektrik enerjisini ışığa dönüştüren yarı iletken devre olarak da bilinen ledli aydınlatmanın tercih edilmesi,
-Uygun hareket sensörlerinin kullanılması,
-Saha aydınlatmalarında gün ışığına ayarlı fotosellerin kullanılması,
 
-Çok özellik arz eden binalarda enerji tasarrufu sağlanmasına yönelik bilgisayar kontrollü otomasyon sistemlerinin kurulması,
-Yakıt pili kullanılarak üretilen enerjilerin binalarda kullanımının arttırılması gibi tedbirlerdir. yüksek katlı binalarda, belirlenmiş yük merkezlerine uygun olarak yüksek gerilim dağıtımının uygulanması gereklidir. Yüksek gerilim değerinde, kendi dağıtım trafolarına sahip tüketiciler için seçilecek trafoların; yüksüz, kısmi yüklü, tam yüklü durumlardaki kayıplarının kombinasyonu en iyi hale getirilmelidir. Binalarda doğrusal olmayan tüm tek fazlı yükler, üç fazlı bir besleme hattı içinde eşit ve olabildiğince düzgün dağıtılmalıdırlar.
Elektrik enerjisi tüketimi, bir ülkenin en önemli gelişmişlik göstergelerinden biridir. Hızla gelişmekte olan ülkemizde her yıl artan elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması, kurulacak kaynak çeşitliliğine sahip yeni elektrik santrallerine ve elektrik enerjisinin verimli kullanımının artmasıyla karşılanabilir. Aynı işi daha az enerji kullanarak gerçekleştirmek anlamına gelen enerji verimliliğinin arttırılması için gerçekleştirilebilecek en önemli hususlar;
-Verimlilik ile ilgili halkı ve sanayiciyi eğitici ve bilinçlendirici çalışmalarının arttırılmasının sağlanması
– En ucuz enerji şekli olan enerji tasarrufunun gerçekleştirilmesi
-Üniversiteler, kamu kuruluşları ve sanayinin ortaklaşa yapacağı enerji verimliliğini arttırabilecek projeler
Enerji verimliliğinin öneminin tüm kesimler tarafından anlaşılması, uygulanması ve teşvik
edilmesi, ülkemizin enerji yönünden dışa bağımlılığının azaltılmasına da katkıda bulunacaktır.

İletişim Bilgilerimiz

Hızlı Bağlantılar

tr Türkçe
X