Ekonomizer Nedir?

Ekonomizer, enerji tüketiminde tasarruf sağlamak ve üretilen enerjiyi geri dönüştürebilmek için kullanılan mekanik ısı değiştirici cihaza denir. En sık kullanım alanı olan kazanlarda ekonomizerler, en çok buhar kazanıyla üretim sağlayan alanlarda tercih ediliyor. Ekonomizerler; duman borulu ve su borulu olacak şekilde iki farklı türde üretiliyor. Kullanım alanındaki özelliklere göre tercih yapılabilen ekonomizerlerde üretim alanlarında genel olarak su borulu tipler kullanımı yaygındır.

Enerjinin geri kazanımı için üretim alanlarındaki salınımı ciddi miktarda düşürmesi gibi enerjinin geri dönüştürülmesiyle birlikte enerji verimliliğini de artırır. Birçok ülkede hükümetlerin yasalarla kullanımının zorunlu hale getirmiş olduğu enerji geri kazanımında, farklı tercihler ve ürünler kullanılsa da bu ürünler arasında en pratik olanı ve verimlilik sağlayan ekonomizer, kullanımıyla birlikte öne çıkan özellikleriyle avantaj sağlar.

Ekonomizer Kullanılan Alanlar Hangileridir?

Ekonomizer, birbirinden farklı olmak üzere birçok alanda kullanımı mevcut bir cihazdır. Ekonomizer kullanım alanlarından bahsedecek olursak;

  • Buhar Kazanları,
  • Fırın Bacaları,
  • Gemi Motorları,
  • Bazı Motorlu Araçlar,
  • Kompresörler,
  • Proses ya da Isınma Suyu İçin Yapılan Üretimler,

alanlarında ekonomizer kullanımı büyük oranda enerji verimliliği sağlıyor.

Ekonomizer Nedir?

Ekonomizer Kullanımının Sunduğu Avantajlar

Ekonomizer kullanımında merak edilen ve dikkat edilen detaylardan biri ise çalışma sırasında ürünün sağlamış olduğu avantajlardır. Bir üretim tesisinde ekonomizer yatırımı için yapılacak olan yatırımın kazançları, ne kadar süre içerisinde kendisini amorti edeceği ve çevreye karşı etkileri ekonomizer kullanımının avantajlarıdır.

Bu doğrultu kapsamında; 1 ay içinde 16 saat boyunca çalışacak bir ürün işletmeye %5 oranında enerji tasarrufu sağlar. Örneğin; aylık olarak 100 bin TL doğalgaz tüketimi olan bir işletmede ekonomizer kullanımın aylık olarak sağlayacağı tasarruf 5 bin TL olur. Bu da işletmeye yıllık bazda 60 bin TL tasarruf edilmesini sağlar. Yapılan yatırımla ve ürünün kullanımının sağladığı tasarruf ile birlikte ürün kendini kısa süre içerisinde amorti eder ve işletmeye karlılık sağlar.

Maddi kar edilmesinin yanı sıra yakıt kullanımının azaltılmasıyla birlikte çevreye çok daha az zarar verilir. Böylelikle işletme daha çevreci bir yaklaşım ile üretimlerini devam ettirebilir.

Ekonomizer Kullanımının Sonuçları

Ekonomizer kullanımıyla geri kazanılan enerji, kullanılan enerji maliyetlerinin azalmasını sağlayarak rekabet ortamını artırır ve sizleri bir adım öne çıkarır. Aynı zamanda emisyon salınımında da azalma yaşanacağından dolayı çevre bilincinin artırılması yönünden günümüzde büyük bir önemi bulunuyor. Ekonomizerler, fosil enerjinin fazlasıyla kullanıldığı alan olan kazanlarda önemli ölçüde enerji geri kazanımını sağlıyor.