ENERJİ ETÜDÜ ZORUNLULUĞU NEDİR? ENERJİ ETÜDÜ İÇİN ÖNERİLER

Teknolojinin gelişmesi ve enerjinin çok daha önemli bir konuma gelmesiyle birlikte enerji verimliliğinin artırılması için çeşitli çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalardan biri Enerji Etüdü’dür. Enerji Etüdü olarak adlandırılan ve işletme sahipleri tarafından sık sık adından söz ettiren bu işlem ile ilgili merak edilen konular vardır.

Bu yazımızda sizler için Enerji Etüdü Zorunluluğundan ve 5627 No’lu Enerji Verimliliği Kanunundan bahsedeceğiz. Ayrıca Bina Enerji Etüdü Nedir sorusuna cevap vereceğiz.

Enerji Etüdü Zorunluluğu

Enerji Etüdü, bir enerji sisteminde enerjinin mümkün olan en verimli şekilde kullanıldığının incelenmesi işlemidir. Enerjinin öneminin göz önüne aldığımızda enerji verimliliğinin artırılması amacıyla ülkemizde enerji etüdü belirli şartları sağlayan işletmelere zorunlu hale getirilmiştir. Enerji Etüdü zorunluluğu yasası şu şartları gerçekleştiren işletmeleri ve binaları kapsıyor;

  • Toplam inşaat alanı en az 20.000 metrekare ve üzeri olan ya da yıllık enerji toplam 500 TEP (1 TEP, 11600 kWh’e eşittir) ve üzeri olan okul, hastane, alışveriş merkezi ya da otel gibi ticari binalar,
  • Toplam inşaat alanı en az 10.000 metrekare ve üzeri olan ya da yıllık enerji toplamı 250 TEP ve üzeri olan kamu binaları,
  • Toplam yıllık enerji tüketimi 1000 TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmeler şeklinde tanımlanmıştır.

Binalarda gerçekleştirilen bina enerji etüdü her yedi yılda bir, sanayilerde gerçekleştirilen sanayi enerji etüdü ise her dört yılda bir yeniden yapılması zorunludur. Yasalar ile kapsam içine girmesine rağmen enerji etüdü yapılmaması halinde 5627 No’lu Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca 34.201,00 – 171.050,00 TL arasında cezai işlem uygulanır.

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu

5627 No’lu Enerji Verimliliği Kanunu Resmi gazetenin 02.05.2007 tarih ve 26510 sayısı ile yayımlanarak yürürlüğü girmiştir. Kanun 10 yıllık bir geçiş dönemi sunar. Kanuna göre Kanunun yayımlandığı tarihten sonra yapılacak olan binalarda uygulama zorunluluğu vardır.

5627 No’lu Enerji Verimliliği Kanunun 1.Maddesinde Kanunun amacı belirtilmiştir. 1.Madde şu şekildedir;

“Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasıdır.”

5627 No’lu Kanun ile enerji verimliliği ile ilgili çalışmalar zorunlu hale getirilmiştir.

Bina Enerji Etüdü Nedir?

Bina Enerji Etüdü, binalarda enerji tüketimleri ve enerji ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanır, gerekli ölçümler yapılarak alınması gereken önlemleri belirler. Enerji etüdünü genel olarak ikiye ayırabiliriz. Bunlar;

  • Ön Etüt: Enerji etüdü işlemleri için öncelikli olarak ön etüt işlemi uygulanır. Ön etüt ile bina ya da işletmenin enerji kullanımı ve performansının basit bir analizi için hazır veriler kullanılır. Yani ön etüt ile çok fazla ölçüm ve veri toplama işlemi yapılmaz. Elde edilen sonuçlar daha geneldir.
  • Detaylı Etüt: Enerji etüdü işlemleri için yapılan 2. işlemdir. Ön etütten farklı olarak detaylı etüt ile daha ayrıntılı veri ve bilgi toplanır. Detaylı etüt işleminde bina ya da işletmeye ait faturalar incelenir. Bina ya da işletme de bulunan cihazların çalışma verimliliği gibi pek çok farklı parametre ele alınır. Elde edilen sonuçlar ise ön etüte göre daha kapsamlıdır.