Enerji Performans Sözleşmesi (EPS)

Enerji Performans Sözleşmesi (EPS), enerji de verimlilik sağlanması ya da yenilenebilir enerji projelerinin ilk yatırım maliyetlerinin ileriki yıllarda sağlanacak tasarruflar ile geri ödenmesine dayalı bir finansman mekanizmasıdır.

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında Enerji Performans Sözleşmeleri; “Uygulama projesi sonrasında sağlanacak enerji tasarruflarının garanti edilmesi ve yapılan harcamaların uygulama sonucu oluşacak tasarruflara ödenmesi esasına dayanan sözleşme” olarak tanımlanmaktadır.

Enerji Performans Sözleşmeleri ile enerji verimliliği projeleri kapsamında sağlanan tasarruf miktarına bağlı bir şekilde, verimlilik artırıcı projelere kaynak yaratarak sağlayacağı enerji tasarrufu ile kendini finanse etmektedir. EPC finansman modelinde projede oluşabilecek ve tasarruf miktarını etkileyecek tüm riskler Enerji Verimliliği Danışmanlık firmasına ait olup, müşterilere performansa dayalı ödeme planı düzenlenmektedir. Böylece sistem kendini tasarruf sayesinde amorti ediyor.

Böylelikle yatırımcı hem para harcamadan hem de enerji verimliliği projesi ile tasarruf sağlayabilir.

Enerji Performans Sözleşmesi Hizmet Kapsamları

Kendi Kendine Finansmans

Gerçekleştirilen enerji performansı sözleşmelerinde proje bedeli enerji tasarrufundan karşılanır.

Tasarruf Garantisi

Proje bedeli tasarrufla karşılandığından dolayı sözleşme süreci boyunca tasarruflar garanti edilir.

Yalınlık

Tasarım, uygulama, devreye alma, finansman, işletme ve bakım dahil tek sözleşme imkanı bulunuyor.

Enerji Performans Sözleşmesi (EPS)

Enerji Mühendisliği

Sözleşme süreci boyunca performans garantisi verilebilen mühendislik bilgisi mevcuttur.

Ölçme ve Doğrulama

Performansı kesintisiz bir şekilde izleyecek altyapı ile yatırımın başarılı ölçülebilir ve karşılaştırma imkanı sunar.

Kesitirimci Bakım

Sözleşme süreci boyunca bakım süreçleri kestirimci yaklaşıma sahip olur.