Gönüllü Anlaşma Nedir?

Gönüllü Anlaşma, endüstriyel bir işletmenin geçmiş beş yıllık enerji tüketimine göre anlaşma yapılmasının ardından üç yılda enerji kullanımını ortalama olarak en az %10 oranında azaltmayı taahhüt ederek Enerji İşleri Genel Müdürlüğü ile sağladığı anlaşmayı ifade ediyor. Gönüllü Anlaşma için verilen destekler, anlaşma döneminin sonunda verilen taahhütleri sağlayan işletmelere veriliyor.

 “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve “28097 Sayılı Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” dahilinde endüstriyel işletmelerde Gönüllü Anlaşma yapılarak enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik yapılan destekler bulunmaktadır.

Gönüllü Anlaşma Nedir?

Gönüllü Anlaşma Desteklerine Hangi İşletmeler Başvurabilir?

Elektrik üretim faaliyeti yürüten lisans sahibi tüzel şahıslar dışında, yıllık toplam enerji tüketimleri 500 TEP ve üzerinde olan, ticaret ve sanayi odasına bağlı bir şekilde faaliyetlerini yürüten ve her türlü mal üretimi sağlayan işletmeler Gönüllü Anlaşma desteklerinden faydalanmak için başvuru gerçekleştirebilirler.

Endüstriyel İşletmeler İçin Şartlar Nedir?

Gönüllü Anlaşma başvurusu yapabilmek ve desteklerinden yararlanabilmek için endüstriyel işletmenin;

  • Sanayi ya da Ticaret odasına bağlı olması,
  • Enerji Bakanlığı’nın ENVER Portalı’da kaydı bulunması,
  • İşletmede enerji yöneticisi görevlendirilmesi,
  • Son üç yıla ait toplam enerji tüketimi ortalamasının 500 TEP ya da üzeri olması,
  • Enerji tüketimine dair bilgilerin Bakanlık veri tabanına girilmesi,
  • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardına göre noter onaylı, akrediteli belgeye sahip olmak ya da belgelendirme başvurusunda bulunulduğuna dair başvuru yapılan kurum tarafından düzenlenmiş, ıslak imzalı belge sunulması,
  • Kojenerasyon sistemlerine ait proje başvuruları kapsamında “Kojenerasyon Tesisi Verim Belgesi” alınmış olması Gönüllü Anlaşma başvuru şartları arasında bulunuyor.

Gönüllü Anlaşma yapılması belirlenen endüstriyel işletmeler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden ilan edilir. Bakanlık, resmi internet sayfasında yayınlanan ve Enerji Yoğunluğu Azaltımına İlişkin Gönüllü Anlaşma’da yer alan formata uygun şekilde hazırlanır ve anlaşmalar Bakanlık ve endüstriyel işletme arasında imzalanır.

Gönüllü Anlaşma için detaylı bilgileri, başvuru hazırlama ve diğer detayları ilgili yazımızda bulabilir, merak ettiklerinizi ve sorularınızı bizimle iletişime geçerek öğrenebilirsiniz.