Güneş Enerjisi Santralleri (GES) – Winergy Technologies Winergy Technologies - Enerji Verimliliği Danışmanlığı

Güneş Enerjisi Santralleri (GES)

Güneş Enerjisi Santralleri - GES

Bilindiği gibi güneş enerjisi en temiz ve yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Güneş enerjisi, güneş panelleri sayesinde güneş enerjisi santralleri tarafından üretilmektedir. Güneş enerji santralleri (GES), güneş ışınlarından yansıyan enerji parçalarının elektrik enerjisine dönüşümünü sağlayan santrallerdir. GES’ler için kullanılan panellerin boyutları oldukça büyüktür. Güneş enerjisi mantığına bakıldığında ise güneş enerjisiyle çalışan hesap makineleri ile oldukça benzer bir durumdur. Ancak güneş enerji santrallerinde elektrik enerjisi oluşabilmesi için büyük boyutta güneş pilleri kullanılır. Bu büyük güneş pillerinin ana maddesi ise galyum arsenit ve kristal silisyumdur. Güneş panellerine yansıyan ışıklar, paneller aracılığıyla enerjiye dönüştürülür ve büyük güneş pillerine ya da akülere depo edilir. Bu işlemi gerçekleştiren sistemlere de Güneş Enerji Santrali denmektedir. GES, güneş enerji santralinin kısa ismidir. GES kurulumları maliyetli olsa da kullanılacak malzeme ve tesisin büyüklüğüne, kurulum yapılacak zeminin özellikleri ve coğrafi konumuna göre çeşitlilik gösterir. Temiz, depolaması kolay ve sınırsız yenilenebilir bir enerji kaynağı olmasından dolayı günümüzde sıklıkla güneş enerji sistemlerine rastlamaktayız.

Güneş Enerjisi Santralleri - GES

Güneş Panellerinin Çalışma Prensibi

Bir güneş paneli, bir silikon hücre katmanından, bir metal çerçeve, bir cam koruma ünitesi ve silikondan elektrik akımının aktarılması için kablolardan oluşur. Silikon, güneş ışığını tutması ve kullanılabilir elektrik enerjisinin dönüşümüne izin veren iletken özellikleri bulunan bir ametaldir. Işık, bir silikon hücresine çarptığı anda ışık silikonda bulunan elektronların harekete geçmesini sağlayarak bir elektrik akımı başlatır. Bu duruma ise “fotovoltaik etki” denir ve güneş paneli teknolojisinin genel çalışma sistemini tanımlar.

Güneş enerjisi santrali için teklif al sayfamızdan başvuru formunu doldurmanızın ardından size dönüş yapıyor ve tekliflerimizi sunuyoruz.

Bir cevap yazın