ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, enerji alanında uzman kişiler tarafından belirlenen standartlar kapsamında, enerji yönetim sistemi hazırlanması, enerji tasarrufu sağlanması, enerji maliyetlerinin azaltılması ve çevreye karşı olan duyarlılığı teşvik eden süreç ve sistemlerin oluşturulmasıyla birlikte sürdürülebilirliği sağlar. Enerjiye ulaşmak günümüzde giderek çok daha maliyetli olmaya ve çevreye zarar verir hale geldi. Yenilenemeyen enerji kaynaklarının da azalması sonucunda birçok ülkede ucuz enerjiye olan rağbet artık azalıyor.

Enerji Yönetim Sistemi, her ölçekteki kuruluşun; enerjiyi kullanımını, enerji kullanım maliyetini ve sürdürülebilir şekilde yönetmesine yardımcı olur. Enerji Yönetim Sistemi sayesinde;

 • Enerji maliyetlerinin azalması
 • Çevreye karşı olan etkenin azalması
 • Diğer firmalar ile rekabetin artırılması sağlanır.

Başarılı bir enerji yönetimi sağlamak için en önemli şartlar, enerji akışlarının sistematik şekilde kaydedilmesi, enerji değerlendirmesi ve uygun takip etme mekanizmalarıdır. ISO 50001 uygulanırken, enerji yönetimi alanındaki ihtiyaçları kendi gereksinimlerinize göre uyarlamak, önlemleri amaca yönelik bir şekilde uygulamak ve süreli olarak iyileştirmek Enerji Yönetim Sistemi temel amaçlarındandır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Faydaları

Kuruluşlar, artan enerji maliyetlerine karşı tepki olarak enerji tasarrufu sağlamaya yönelik önlemleri uygulamaları zaman yapılan yatırım ile enerji maliyetlerinde tasarruf sağlanır. Ancak bu önlemler normal iş sürecinin bir parçası olmaması durumunda, enerji maliyetlerinde artış görülmüştür. Enerji yönetim sistemi sayesinde sistematik ve sürekli olarak iyileştirme üzerinde bulunulduğunda, enerji performansı iyileştirmelerinin sürdürülebilir olması ve enerji maliyetlerinde zaman içerisinde düşüş yaşandığı görülür.

ISO 50001’in Faydaları

Enerji Yönetim Sistemi’nin uygulanması ve sertifikalandırılmasıyla birlikte, genel kapsamda basit kurumsal önlemler alınarak önemli ve minimum maliyet ile tasarruf potansiyeli görülür. Ayrıca tesis, bina ve fabrikaların önemli enerji tüketimleri yine sertifikasyon kapsamında belirlenir ve her alan için bir takım şartların belirlenmesi gerekir.

 • Enerji tüketimi ve maliyetlerinin azalması
 • Enerji ile ilgili performansların sürekli olarak iyileştirilmesi
 • Yasal gerekliliklere tutarlı biçimde uyum sağlanması
 • Sera gazı emisyonlarının kalıcı biçimde azaltılması
 • Enerji ihtiyaçlarında ithalata olan bağımlılığın azalması
 • Olası vergi teşviklerinden yararlanma
 • Enerji tüketimi olan ekipmanların kullanım ve bakım işlemlerinde kolaylık sağlanır
 • Enerji tüketiminin dijital ortamda izlenmesi sayesinde enerji yoğunluk haritası ve enerji tüketim performans analizi çıkarılır

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Zorunlu mu?

ISO enerji yönetim sistemlerinde ISO 50001 yasal zorunluluk haline getirilerek 2023’e kadar tamamlanma şartı konuldu. ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi için yasal zorunluluk Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlamış olduğu “Enerji Kaynaklarının ve Enerji Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında gelmesiyle birlikte endüstri ve sanayi kuruluşlarında yıllık 1000 TEP ve üzeri enerji tüketimi bulunan işletmelerin enerji yöneticisi bulundurma zorunluluğu da uygulama kapsamına alınmıştır.