KOSGEB Enerji Verimliliği Destek Programı

KOSGEB Enerji Verimliliği Destek Programı, KOBİ’lerin yeşil dönüşüm için mevcut durumlarının tespit edilmesiyle sorun ve yeşil dönüşüme yönelik ihtiyaçlarının belirlenmesi, gerekli dönüşüm stratejilerinin planlanması, kapasite geliştirilmesi ve öncelikli gereksinimlerin karşılanması adına Yeşil Dönüşüm Destek programı duyuruldu.

Bu kapsamda; yıllık enerji tüketimi 10 ve 99 TEP aralığında bulunan işletmeler için ayrı 100 ve 500 TEP enerji tüketimi aralığındaki işletmeler için ayrı olacak şekilde destek programları hazırlandı.

Yıllık Enerji Tüketimi 10-99 TEP Aralığında Bulunan KOBİ’ler

Enerji Verimliliği Danışmanlığı şirketlerinden, Etüt Proje sertifikası bulunan kişilerden ve enerji sistemleri mühendisliği mezunu olan kişilerden Enerji Yöneticisi sertifikası bulunan kişiler tarafından alacakları motor etüdü hizmetiyle birlikte bu etüt neticesinde değiştirilmesi önerilen motor değişimi giderlerine aşağıdaki tablodaki limitlere göre destek verilmesi planlandı.

Ton Eşdeğer Petrol (TEP) DeğeriMotor Etüt GiderleriMotor Değişim Giderleri
10-49 TEP3.000120.000
50-99 TEP5.000200.00
Destek Oranı%100%75

Yıllık Enerji Tüketimi 100-500 TEP Aralığında Bulunan İşletmelerin

Sanayi alanında yetkilendirilmesi yapılmış Enerji Verimliliği Danışmanlığı şirketleri tarafından alacakları enerji etüdü hizmeti kapsamında etüt sonucunda önerilen uygulama giderleri ise aşağıdaki tabloda bulunan üst limitlere kadar destek verilmesi planlandı.

Ton Eşdeğer Petrol (TEP) DeğeriEnerji Etüt GiderleriVerimlilik Artırıcı Giderler
100-500 TEP30.000900.000
Destek Oranı%75%40

Her iki yıllık enerji tüketimi aralığı için de desteklerin aşamalı bir şekilde yapılması planlanıyor.

İşletmeler için yapılacak desteklerin birinci aşamasında sırayla;

  • Belirlenen tedarikçilerden elektrik motorları ya da enerji etüdü hizmeti alacak işletmenin almış olduğu enerji etüt hizmeti sonucu hizmet sağlayıcının KOSGEB tarafından hazırlanan yazılım altyapısında oluşturulacak ve onaylanacaktır.
  • Elektrik motorları ya da enerji etüdü sonucu raporunda onaylanan işletmeler ödeme talebinde bulunabilecek.
  • Elektrik motorları ya da enerji etüdü hizmeti için belirlenen üst limitler kapsamında işletmeye KOSGEB Uygulama Birimi tarafından belirlenen oranda destek ödemesi sağlanacaktır.
KOSGEB Enerji Verimliliği Destek Programı

İşletmeler için yapılacak desteklerin ikinci aşamasında sırayla;

  • Elektrik motorları ya da enerji etüt hizmeti sonucu raporunda bulunan öneriler doğrultusunda elektrik motorlarının değişimi ya da verimlilik artırıcı giderleri gerçekleştirerek işletmeler ödeme talebinde bulunabilir.
  • KOSGEB Uygulama Birimi tarafından elektrik motorları değişimi ya da verimlilik artırıcı giderlerin tespiti yapılır.
  • Elektrik motorları değişimi ya da verimlilik artırıcı projeler için belirlenen üst limitler kapsamında işletmeye KOSGEB Uygulama Birimi tarafından belirlenen oranda destek ödemesi yapılır.