Verimlilik Artırıcı Proje (VAP)

Verimlilik Artırıcı Proje, işletmelerde enerji kaybının ve verimsiz kullanılmasının önüne geçilmesi için gerekli önlemlerin sağlanması amacıyla hazırlanır. Verimlilik Artırıcı Projeler, enerji etüt çalışmalarının olmazsa olmaz bir bölümüdür. Bir binada ya da tesiste detaylı enerji etüdü uygulaması sonrasında iyileştirmelerin yapılabileceği ve tasarruf sağlanabilecek noktalar belirlenir. Bunun sonucunda ise her bir verimlilik artırıcı proje için VAP oluşturulur. Verimlilik artırıcı projelerde, enerji tasarrufu sağlanması için belirlenen noktalar için gerçekleştirilen projelerin bazıları için yatırım maliyeti gerekmiyorken, bazı projeler için kısa, orta ya da uzun vadeli denilebilecek geri dönüş süreleri ile proje maliyeti kendini amorti eder.

İşletmeler, proje yatırım tutarlarının %30 kısmını geri alabilmek için VAP yapmaktadır. İşletmeler yalnızca bu hibe yönteminden yararlanmakla kalmazlar. Çünkü gerçekleştirilen yatırım sayesinde elde edilen bir diğer önemli kazanç ise, yatırımın ardından aynı şekilde üretim sağlarken daha az enerji tüketiyor olup, ürün başı işletme maliyetlerinde de azalma olur. Son olarak da işletmede çalışan mühendis ve üretim birimlerinin farkındalıklarını artırmak ve projeye olan yatkınlıklarını geliştirmek proje sonucunda katma değer olarak değerlendirilebilir.

Projede belirlenmiş yatırım maliyetinin en fazla 5.000.000 TL olan Verimlilik Artırıcı Projeler, en fazla %30’luk kısmının yani 1.500.00 TL’si hibe olarak desteklenir.

Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Başvurusu Nasıl Yapılır?

Verimlilik artırıcı proje desteklerinden faydalanmak isteyen endüstriyel işletmeler başvuru, değerlendirme ve desteklerin uygulanması için detayları içeren, uygulama usul ve esaslarına uygun bir şekilde şirketlere hazırlatmış oldukları proje başvurularını ayrıca başvuru dönemi ilan edilmedikçe, herhangi bir döneme tabi olmadan, elektronik ortam aracılığıyla (evdes.enerji.gov.tr) bakanlığa başvurularını iletir.

Kimler VAP Destek Başvurusunda Bulunabilir?

Elektrik üretim faaliyetinde bulunan, lisans sahibi tüzel kişiler dışında olup yıllık toplam enerji tüketim miktarı 500 TEP ve üzerinde olan, ticaret ve sanayi odasına bağlı bir şekilde faaliyetlerini gerçekleştiren ve her türlü mal üretiminde bulunan işletmeler verimlilik artırıcı proje desteklerinden faydalanabilmek için başvuru yapabilirler.

Başvurular, bir işletme için aynı anda en fazla 5 proje ile sınırlandırılmaktadır. Proje yatırım miktarı en fazla 5 milyon TL olan projeler %30 oranında hibe alabilmektedir. Kısaca; 5 adet enerji verimliliği projesi desteği için 25 milyon TL yatırım miktarına karşılık olarak 7,5 milyon TL’lik hibeden yararlanma fırsatı bulunuyor. VAP kapsamında gerçekleştirilen uygulamanın geri dönüş süresi en fazla 5 yıl olmalıdır.

Verimlilik Artırıcı Projeye Başvuracak İşletmelerin Sahip Olması Gereken Özellikler

  • VAP başvuru tarihi itibariyle, endüstriyel işletmenin ENVER (Enerji Bakanlığı Veri Tabanı) portalında kaydı bulunması ve enerji tüketim değerlinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bildirilmiş olması gerekiyor.
  • İşletmede çalışanlar arasından birinin enerji yöneticisi sertifikasına sahip olup, enerji yöneticisi olarak görevlendirilmesi, çalışanlar arasında görevlendirmenin mümkün olmaması durumunda ise enerji yöneticiliği hizmeti sağlayan şirketler ile sözleşme yapılmasıyla hizmet alınabilir.
  • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesine sahip olması ya da bu konuda çalışmalara başlamış ve uluslararası bir akredite belgelendirme kuruluşu ile sözleşme imzalamış olması gerekir.

Yıllık enerji tüketimi 500 TEP ve üzerinde olan, yukarıdaki koşulları sağlayan her endüstriyel işletme YEGM tarafından yetkilendirilmesi yapışmış bir Enerji Verimliliği Danışmanı Şirketinin hazırlamış olduğu Verimlilik Artırıcı Proje dosyası ile hibelerden faydalanabilmek için başvuru yapabilmektedir.

Başvuruda bulunmak için dosya hazırlama, VAP hakkında daha detaylı bilgiler için “Verimlilik Artırıcı Proje” yazımızı inceleyebilir, fiyat ve teklifler için bizimle iletişime geçebilirsiniz.