5627 Sayılı Kanun Bize Ne Anlatıyor?

Teknolojinin gelişmesi ve insan nüfusunun artması gibi pek çok farklı nedenden dolayı enerji günümüzde çok önemli bir konumdadır. Enerjinin bu kadar önemli olması nedeniyle, enerjinin verimli kullanılması için devletler tarafından farklı önlemler alınmaktadır. Devletler yaptığı yasal düzenlemeler ile belirli standartlar altında enerji verimliliğini artırmayı amaçlıyor.

Ülkemiz ise enerji verimliliğini artırmak için bu konu hakkında özel kanun çıkaran ülkelerden biridir. Ülkemiz de 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu vardır. Bu kanun enerji verimliliği adına oldukça önemli hususlara değiniyor. Bu yüzden, 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile ilgili değinilmesi gereken konular ve cevaplandırılması gereken sorular mevcuttur.

Bu yazımızda sizler için 5627 Sayılı Enerji Kanunu Nedir ve Enerji Verimliliği Kanunu Bize Ne Anlatıyor sorularına cevap vereceğiz.

5627 Sayılı Enerji Kanunu Nedir?

5627 No’lu Enerji Verimliliği Kanunu Resmi gazetenin 02.05.2007 tarih ve 26510 sayısı ile yayımlanarak yürürlüğü girmiştir. Kanun 10 yıllık bir geçiş dönemi sunar. Kanuna göre Kanunun yayımlandığı tarihten sonra yapılacak olan binalarda uygulama zorunluluğu vardır.

5627 No’lu Enerji Verimliliği Kanunun 1.Maddesinde Kanunun amacı belirtilmiştir. 1.Madde şu şekildedir;

“Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasıdır.”

5627 No’lu Kanun ile enerji verimliliği ile ilgili çalışmalar zorunlu hale getirilmiştir.

Enerji Verimliliği Kanunu Bize Ne Anlatıyor?

Enerji Verimliliği Kanunu’n ilk maddesine baktığımızda dahi kanunun bize tam olarak ne anlatmak istediğini açık bir şekilde anlayabiliriz. Enerji Verimliliği Kanunu, günümüzde oldukça önemli olan ve gelecekte daha çok önemli olacak olan enerjinin verimli bir şekilde kullanılmasını ve enerji maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini anlatıyor. 

Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında enerjinin verimli kullanılmasını zorunlu kılacak pek çok madde vardır. Bu maddeleri incelediğimizde Enerji Kimlik Belgesi hakkında gerekli bilgilerin verildiğini görüyoruz. 

Enerji Kimlik Belgesi kısaca EKB olarak da bilinir. Enerji Kimlik Belgesi; binalarda (sadece yaşadığımız apartmanlar olarak düşünülmemeli) enerjinin verimli kullanılması, gereksiz enerji kullanımının önüne geçilmesi ve çevrenin korunabilmesi için enerji tüketiminin sınıflandırılması, ısıtma-soğutma sistemlerinin verimlerinin ve yalıtım özellikleri ile ilgili bilgi içeren bir belgedir. Bu belgenin alınması, 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile zorunlu hale getirilmiştir. Yasa kapsamında otel, alışveriş merkezi, havalimanı, okul ve otogar gibi ticari hizmet binaları, kamu binaları ve site, apartman, villa gibi konutlar için bu belgeyi almak zorunludur. Ancak sanayi sektöründe üretim faaliyeti yürüten binalar, münferit olarak inşa edilen ısıtılmasına ve soğutulmasına ihtiyaç duyulmayan depo gibi binalar bu belgeyi almak zorunda değildir.

Kısaca özetlemek gerekirse; 5627 Sayılı Enerji Kanunu bize enerjinin verimli kullanımının ne kadar önemli olduğunu anlatıyor ve yasanın getirdiği uygulamaların, uygulanmasını zorunlu hale getiriyor.