5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu – Winergy Technologies | Karal Yazılım Winergy Technologies - Enerji Verimliliği Danışmanlığı

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve Yükümlülükleri

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu 2.05.2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
10 yıllık bir geçiş dönemi sunar. Özellikle Kanunun yayımı tarihinden sonra yapılacak binalarda uygulama zorunluluğu bulunmaktadır.
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği 05.08.2007 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de 5627 sayılı Kanuna istinaden yayımlanmıştır.

Binalarda enerji ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve çevrenin korunması için binanın ısı yalıtımı, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutması gerekmektedir. Sistemlerin verimliliği hakkında bilgi içeren bir belgedir.

Binaların Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi için tahmini ısı kayıp bölgeleri ve (%) yüzdeleri; 01.01.2011 tarihinden itibaren yeni binalarda zorunlu hale getirilmiştir. Ancak, mevcut binalar (Yapı kullanma izin belgesi olan) ve yapım aşamasında olup henüz yapı kullanmamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde (02.05.2017 tarihine kadar) Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi zorunludur. izin vermek. Prosedürler kanunda detaylı olarak açıklanmıştır.
Kanunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Zorunlu Enerji Denetimi

Ticari ve Hizmet Binalarında;

Toplam inşaat alanı en az 20.000 m² veya yıllık tüketimi 500 TEP olan ticari binalarda 7 yılda bir Enerji Etüdü yapılması zorunludur.

Kamu Binalarında;

Toplam inşaat alanı en az 10.000 m² veya yıllık tüketimi 250 TEP olan kamu binalarında 7 yılda bir Enerji Denetimi yapılması gerekmektedir.

Endüstriyel Tesislerde;

Yıllık enerji tüketimi 1.000 TEP ve üzeri olan sanayi işletmelerinde 4 yılda bir Enerji Etüdü yapılması zorunludur.

Enerji Yönetimi Gereksinimi

2 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca bazı kuruluşlara “Enerji Yöneticisi” atanması zorunlu hale getirilmiştir.
➢ Yıllık enerji tüketimi 1.000 TEP ve üzeri olan işletmelerde enerji yöneticisi atanması veya EVD şirketlerinden enerji yönetimi hizmeti alınması,
➢ 50.000 TEP ve üzeri olan işletmelerde enerji yöneticisinin sorumluluğunda bir enerji yönetim birimi kurulmalıdır.
➢ Toplam inşaat alanı en az 20.000 m² veya yıllık tüketimi 500 TEP olan ticari binalarda enerji yöneticisi atanması veya enerji yöneticilerinden hizmet alınması,
➢ Toplam inşaat alanı en az 10.000 m² veya yıllık tüketimi 250 TEP olan kamu binalarında enerji yöneticisi atanması veya enerji yöneticilerinden hizmet alınması,
➢ OSB’lerde organize sanayi bölgelerinde (OSB) yer alan ve yıllık tüketimi 1.000 TEP’in altında olan işletmelere hizmet vermek üzere enerji yönetim birimi kurulması,
➢ Kurulu gücü 100 MW ve üzeri olan elektrik üretim tesislerinde enerji yöneticisi atanması zorunludur.

İletişim Bilgilerimiz

Hızlı Bağlantılar