Enerji Etüt Zorunluluğu

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında; yıllık enerji tüketimi 1000 TEP ve üzerinde bulunan endüstriyel işletmelerin 4 yılda bir defa olmak üzere enerji etüt zorunluluğu bulunuyor. Bunun yanı sıra 1000 TEP ve üzerinde enerji tüketimi olan her endüstriyel işletmenin bünyesinde bir Enerji Yöneticisi bulundurmak zorunludur. Aynı şekilde enerji tüketimi toplamda 1000 TEP ve üzeri işletmeler için ISO 5001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi bulundurma zorunlulukları da vardır.

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamınca belirtilen işletmelerde gerekli enerji etüt çalışmaları yerine getirilmemesi durumunda idari para cezası uygulanır.

Enerji Etüt Zorunluluğu

Enerji Etüdü Zorunluluğu ve Enerji Verimliliği Kanunu Yasal Zorunluluklar

  • 1000 TEP ve üzerinde yıllık enerji tüketimi sağlayan işletmelerin dört yılda bir defa enerji etüdü çalışması yaptırması gerekiyor.
  • 500 TEP ve üzerinde yıllık enerji tüketimi bulunan binalar, 250 TEP ve üzerinde yıllık enerji tüketimi bulunan kamu binaları ve 20.000 m2 üzerindeki bina ya da tesisler her yedi yılda bir defa olmak üzere enerji etüdü yapılması zorunludur.
  • Yapılan enerji etüt çalışmaları, bakanlık tarafından uygun görülmemesi durumunda ise tekrar yapılması gerekir.
  • 1000 TEP ve üzerinde yıllık bazda enerji tüketimi bulunan sanayi kuruluşları ile 100 MW üstü enerji üretim tesisleri bünyelerinde enerji yöneticisi bulundurma zorunlulukları vardır.
  • Enerji yöneticisi bulundurmak ile yükümlü olan sanayi kuruluşları ve binalar ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurulumunu da yapmak zorundadır.

Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Destekleri

500 TEP ve üzerinde yıllık enerji tüketimi olan sanayi kuruluşları Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) desteklerine başvuru yapabilir ve 500 TEP ve üzerinde yıllık enerji tüketimi bulunan sanayi kuruluşları gönüllü anlaşma yapabilecek ve 3 yılda %10 oranında enerji kullanım yoğunluğu düşürme şartı olacaktır.

Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) desteklerine başvurmak için işletmelerin yıllık bazda enerji tüketim miktarlarının 500 TEP ve üzerinde olması gerekir. VAP başvurusunda bulunabilmek için ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurulmuş olmalı ya da kuruluma başlamış olma şartı bulunuyor.

VAP için başvurulacak proje için bir takım şartlar bulunuyor. Öncelikle tasarruf miktarı oranı ölçülebilir olmalıdır. Proje maliyeti ise maksimum 5 milyon TL olabilir. Proje geri ödeme süresinin de maksimum 5 yıl olması gerekir. Bu şartlar kapsamında olmayan projeler VAP başvurusu için geçerli olmayacaktır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı VAP Destekleri sayfasından gerekli belge ve dosyalara erişim sağlayabilirsiniz.