Enerji Yöneticisi

Enerji Yöneticisi, endüstriyel işletmeler ve binalarda enerji yönetimi ile ilgili çalışmaları yerine getirmekle yükümlü ve enerji yöneticisi ya da eğitim, etüt, proje sertifikasına sahip kişiyi tanımlar.

2 Mayıs 2007 tarihli ve 26510 sayılı Resmi Gazete kapsamında yayımlanarak yürürlüğe geçen 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve 25 Ekim 2008 tarihli 27035 sayılı Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik gereğince bazı kuruluşlar için Enerji Yöneticisi görevlendirilmesi zorunluluk haline getirilmiştir.

Enerji Yönetimi Amaçlı Yürütülen İşlemler

 • Enerji yönetimi amacıyla hedef ve vizyonu tanımlayan bir enerji politikasının hazırlanması, enerji yöneticisinin ya da enerji yönetim biriminin görev ve yetkilerinin tanımlanması ve bunların yazılı kurallar şeklinde tüm çalışanlara bildirilmesi,
 • Tüketim alışkanlıklarının enerjiyi israf edecek şekilde ve bilinçsiz olarak kullanılmasını engelleyecek önlemlerin sağlanması,
 • Enerji tüketen sistemler ya da ekipmanlar için yapılabilecek verimlilik artırıcı proje uygulamaları,
 • Zorunlu enerji etüdü çalışmalarının yapılması ve önerilen enerji tasarrufu önlemlerinin yerine getirilmesi,
 • Enerji tüketimi yüksek olan ekipmanların verimlilik performanslarının izlenmesi ve iyileştirme çalışmalarının yapılması,
 • Üst yönetime sunulması amacıyla, enerji gereksinimlerinin ve verimlilik artırmaya yönelik uygulama planlarının maliyet ve analizlerin hazırlanmasıdır.
Enerji Yöneticisi

Enerji Yöneticisi Kimdir?

Enerji yöneticisi; kanun kapsamına giren endüstriyel işletmelerde ve binalarda enerji yönetimiyle ilgili faaliyetleri uygulamaktan ve bu faaliyetlerin yönetiminden sorumlu olan enerji yöneticisi sertifikası bulunan kişilere denir.

Nasıl Enerji Yöneticisi Olunur?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş şirketler tarafından düzenlenen Enerji Yöneticiliği Sertifika programına katılım sağlayarak ve bu sertifika programı kapsamında Ocak ve Temmuz aylarında merkezi olarak gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olan kişilere (100 üzerinden en az 70 alınması) Enerji Yöneticisi sertifikası verilir.

Enerji yöneticisi eğitimi programlarına mühendislik ve mimarlık alanında ya da teknik eğitim fakültelerinin makine, elektrik, elektrik-elektronik ya da mekatronik bölümlerinden en az lisans seviyesinde eğitimini tamamlamış kişiler kabul edilir ve sertifikayı almaya hak kazanır.

Enerji Yöneticisi Çalışma Olanakları

Enerji Yöneticisi sertifikası bulunan kişiler aşağıda yer alan kurum ve kuruluşlarda görev alabilirler;

 • OSB bölgelerinde bulunan endüstriyel işletmeler,
 • OSB bölgelerinde enerji yönetim birimi,
 • Tüm endüstriyel işletmelerde Enerji Yöneticisi olarak,
 • Üretim entegre tesisleri,
 • Fabrikalar,
 • Özel hastaneler,
 • Özel eğitim kurumları,
 • Kamu kurumları,
 • Enerji verimliliği danışmanlık şirketleri gibi kuruluşlarda görev alabilirler.

Enerji Yöneticisi sertifikası görüldüğü üzere endüstriyel işletmeler ve fabrikalarda enerji yöneticisi zorunluluğundan dolayı yeni mezunlar ve çalışmak isteyenler için yeni bir iş kolu ve çeşitli iş fırsatlarını sunmaktadır.

Uzaktan Eğitim Sistemi ile Enerji Yöneticiliği Eğitimi

Teorik ve uygulamalı olmak üzere iki ayrı aşamadan oluşan Enerji Yöneticisi eğitiminin ilk adımı olan teorik eğitimi dilediğiniz yer ve zamanda eğitim platformumuz üzerinden tamamlayabilirsiniz. Eğitime kaydolmak için gerekli adımları tamamlamanızın ardından belirlenen eğitim takvimi doğrultusunda 10 iş günü boyunca size tanımlanan kullanıcı adı ve şifre ile eğitim portalına giriş yapabilir ve eğitimimizden bu süre zarfı içerisinde istediğiniz kadar yararlanabilirsiniz. Enerji Yöneticisi Eğitimleri platformuna gitmek için tıklayın.