Blog Yazılarımız

image_2022-06-23_085331297
Enerji Verimliliği'nde Devlet Teşvikleri
22/6/2022
Verimlilik Arttırıcı Projeler,Enerji Sektörü Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programı ve Gönüllü Anlaşmalar hakkında yazıyı okumak için tıklayın...
Ev Otomasyon Sisteminizle Enerji Tasarrufu Sağlamanın Yolları
26/5/2022

Ev otomasyon sistemleri enerji tüketimini ve dolayısıyla ev masraflarını azaltır! Ayrıca karbon ayak izinizi azaltmanın kapısını da açarlar - çevresel değişim sorumluluğunu üstlenmenin harika bir yolu...

Yenilenebilir Enerji
Yenilenebilir Enerji
28/4/2022

Yenilenebilir enerji, günümüzde giderek daha önemli hale gelen bir konudur. Bu tür enerji kaynakları, doğal kaynaklarımızı koruyarak çevreye daha az zarar veren ve sürdürülebilir bir gelecek için hayati öneme sahiptir. 

Enerji verimliliğini artıracak 3 unsur (58)
Binalarda Enerji Etüt Avantajları
03/03/2022

Teknolojinin gelişmesi ve enerji kullanımının çok yüksek seviyelere çıkmasıyla birlikte enerjinin daha verimli kullanılması için çeşitli çalışmalar yapılıyor. Kişiler ve şirketler enerjinin daha verimli kullanılması için profesyonel destek alıyor.

Enerji verimliliğini artıracak 3 unsur (62)
ISO 50001 Enerji Yönetim Sertifikası, Enerji Yönetimi
10/03/2022

Enerji yönetiminin düzenlenebilmesi için pek çok farklı standart vardır. Bu standartlardan biri de ISO 50001 olarak bilinir. ISO 50001, Uluslararası Standardizasyon Örgütü tarafından oluşturulan uluslararası bir standarttır.

Enerji verimliliğini artıracak 3 unsur (61)
Güneş Enerji Sistemleri Kullanımı
9/02/2022

Günümüzde binaların ya da işletmelerin en büyük harcama kalemlerinden biri enerji giderleridir. Enerji giderlerinin azaltılması ve bu esnada mevcut işlemlerin aynı şekilde gerçekleştirilebilmesi için Enerji Verimliliği uygulamalarına başvurulur.

Enerji verimliliğini artıracak 3 unsur (18)
Enerji Kimlik Belgesi Zorundalığı
28/01/2022

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte binaların ya da işletmelerin en büyük gider kalemlerinden biri enerji harcamalarıdır. Enerji giderlerinin azaltılması...

Enerji verimliliğini artıracak 3 unsur (16)
Enerji Ölçümleri
28/01/2022

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte elektrik hayatımızın vazgeçilmezleri arasına girmiştir. Elektriksiz bir hayatı düşünmek neredeyse imkansızdır. Ancak elektrik her ne kadar..

Enerji verimliliğini artıracak 3 unsur (53)
Enerji Kaynakları Tasarrufları
21/01/2022

Günümüzde binaların ya da işletmelerin en büyük harcama kalemlerinden biri enerji giderleridir. Enerji giderlerinin azaltılması ve bu esnada mevcut işlemlerin aynı şekilde gerçekleştirilebilmesi..

Enerji verimliliğini artıracak 3 unsur (6)
Enerji Etütü
17/01/2022

Günümüzde enerji verimliliğinin artırılması konusunda çeşitli çalışmalar yapılır. Bu çalışmalardan biri olan ve yasalarımızca bazı şartlar altında yapılması zorunlu....

Enerji verimliliğini artıracak 3 unsur (21)
Enerji Yöneticisi Sertifikası
15/01/2022

Günümüzde enerji verimliliği çeşitli açılardan oldukça önemli bir konudur. Örneğin, enerji verimliliği ile işletmelerin enerji giderleri düşer, enerjinin verimli kullanılmasıyla enerji israfının önüne geçilmiş olur ve daha az enerji...

Enerji verimliliğini artıracak 3 unsur (19)
Enerji Kimlik Belgesinin Önemi
14/01/2022

Günümüzde binaların ya da işletmelerin en büyük harcama kalemlerinden biri enerji giderleridir. Enerji giderlerinin azaltılması ve bu esnada mevcut işlemlerin aynı şekilde gerçekleştirilebilmesi..

Enerji verimliliğini artıracak 3 unsur (5)
Enerji Verimliliği
01/01/2022

Günümüzde kişi ya da işletmelerin en büyük harcama kalemlerinden biri enerji giderleridir. Kişi ya da işletmeler enerji giderlerini  azaltabilmek ve mevcut işlemlerini..

Enerji verimliliğini artıracak 3 unsur
Enerji İzleme Yazılımı
08/12/2021

Günümüzde küçük ya da büyük işletmelerin giderlerini incelediğimizde karşımıza çeşitli harcama kalemleri çıkıyor. Genel olarak işletmelerin en büyük harcama kalemlerinden biri enerji giderleridir. İşletmeler çeşitli ..

Enerji verimliliğini artıracak 3 unsur (3)
Enerji Verimliliği Danışmanlığı
24/12/2021

Günümüzde kişiler ya da kurumlar, kullandıkları enerji miktarını çeşitli yöntemler ile azaltmaya çalışır. Baktığımızda enerjiyi daha az kullanmak istediğinizde karşımıza 2 kavram çıkıyor. Bunlar, enerji verimliliği...

Enerji verimliliğini artıracak 3 unsur (22)
Elektrik Tasarrufu
03/02/2022

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte elektrik hayatımızın vazgeçilmezleri arasına girmiştir. Elektriksiz bir hayatı düşünmek neredeyse imkansızdır. Ancak elektrik her ne kadar..

Enerji verimliliğini artıracak 3 unsur (59)
Enerji Verimliliği Kanunu
28/02/2022

Teknolojinin gelişmesi ve insan nüfusunun artması gibi pek çok farklı nedenden dolayı enerji günümüzde çok önemli bir konumdadır. Enerjinin bu kadar önemli olması nedeniyle, enerjinin verimli kullanılması için devletler tarafından farklı önlemler alınmaktadır.

Enerji verimliliğini artıracak 3 unsur (7)
Enerji Etüdü Zorundalığı
16/12/2021

Teknolojinin gelişmesi ve enerjinin çok daha önemli bir konuma gelmesiyle birlikte enerji verimliliğinin artırılması için çeşitli çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalardan biri ...

Enerji verimliliğini artıracak 3 unsur (1)
Enerji Verimliliği Faydaları
31/11/2021

Günümüzde enerjinin öneminin farkında olan çeşitli boyutlardaki işletmeler, enerji verimliliği ile ilgili daha fazla destek almaya başladı. Enerji verimliliği ile ilgili gerekli analizlerin pozitif etki yaratabilmesi için enerji verimliliği uygulamalarının doğru bir şekilde

Enerji Etüdü Zorunluluğu
Enerji Etüdü Zorunluluğu
09/12/2022

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında; yıllık enerji tüketimi 1000 TEP ve üzerinde bulunan endüstriyel işletmelerin 4 yılda bir defa olmak üzere enerji etüt zorunluluğu bulunuyor. Bunun yanı sıra 1000 TEP ve üzerinde enerji tüketimi olan her endüstriyel işletmenin bünyesinde bir Enerji Yöneticisi bulundurmak zorunludur. Aynı şekilde enerji tüketimi toplamda...

iso 50001
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
09/12/2022

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, enerji alanında uzman kişiler tarafından belirlenen standartlar kapsamında, enerji yönetim sistemi hazırlanması, enerji tasarrufu sağlanması, enerji maliyetlerinin azaltılması ve çevreye karşı olan duyarlılığı teşvik eden süreç ve sistemlerin oluşturulmasıyla birlikte sürdürülebilirliği sağlar. Enerjiye ulaşmak günümüzde giderek çok daha maliyetli olmaya ve çevreye zarar verir hale...

5627 sayılı enerji verimliliği kanunu
5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu
26/12/2022

Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de enerji kaynaklarının verimli ve etkin bir şekilde kullanılmasına yönelik teşvik eden yasal düzenlemeler 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamındadır. 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun amacı; Enerjinin verimli ve etkin bir şekilde kullanılması. Enerji israfının önüne geçilmesi. Enerji maliyetinin ekonomik anlamda yükünün azaltılması. Çevrenin korunması...

verimlilik artırıcı proje vap
Verimlilik Artıcı Proje (VAP)
26/12/2022

Verimlilik Artırıcı Proje, işletmelerde enerji kaybının ve verimsiz kullanılmasının önüne geçilmesi için gerekli önlemlerin sağlanması amacıyla hazırlanır. Verimlilik Artırıcı Projeler, enerji etüt çalışmalarının olmazsa olmaz bir bölümüdür. Bir binada ya da tesiste detaylı enerji etüdü uygulaması sonrasında iyileştirmelerin yapılabileceği ve tasarruf sağlanabilecek noktalar belirlenir. Bunun sonucunda ise her bir verimlilik...

gönüllü anlaşma
Gönüllü Anlaşma
26/12/2022

Gönüllü Anlaşma, endüstriyel bir işletmenin geçmiş beş yıllık enerji tüketimine göre anlaşma yapılmasının ardından üç yılda enerji kullanımını ortalama olarak en az %10 oranında azaltmayı taahhüt ederek Enerji İşleri Genel Müdürlüğü ile sağladığı anlaşmayı ifade ediyor. Gönüllü Anlaşma için verilen destekler, anlaşma döneminin sonunda verilen taahhütleri sağlayan işletmelere veriliyor.

Enerji İzleme Yazılımı
Enerji İzleme Yazılımı
30/12/2022

Enerji yönetiminin günümüzde ki en önemli adımı “Enerji İzleme” işleminin sağlanabilmesidir. Geçmiş verileri takip etmeden ve kaydını sağlamadan hiçbir sistem iyi bir şekilde yönetilemez. Sistemlere ne kadar hakim olunursa, kontrolünün sağlanması da bir o kadar mümkündür. Enerji İzleme Yazılımı kullanımının sağladığı faydalar ile enerji maliyetlerine ayrılan bütçeyi azaltacak ve kendini...

Enerji Performans Sözleşmesi – EPS
Enerji Performans Sözleşmesi – EPS
30/12/2022

Enerji Performans Sözleşmesi (EPS), enerji de verimlilik sağlanması ya da yenilenebilir enerji projelerinin ilk yatırım maliyetlerinin ileriki yıllarda sağlanacak tasarruflar ile geri ödenmesine dayalı bir finansman mekanizmasıdır. 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında Enerji Performans Sözleşmeleri; “Uygulama projesi sonrasında sağlanacak enerji tasarruflarının garanti edilmesi ve yapılan harcamaların uygulama sonucu oluşacak...

Enerji Yöneticisi Eğitimi
Enerji Yöneticisi
02/01/2023

Enerji Yöneticisi, endüstriyel işletmeler ve binalarda enerji yönetimi ile ilgili çalışmaları yerine getirmekle yükümlü ve enerji yöneticisi ya da eğitim, etüt, proje sertifikasına sahip kişiyi tanımlar. 2 Mayıs 2007 tarihli ve 26510 sayılı Resmi Gazete kapsamında yayımlanarak yürürlüğe geçen 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve 25 Ekim 2008 tarihli 27035...

Güneş Enerjisi Santralleri - GES
Güneş Enerjisi Santralleri (GES)
04/01/2023

Bilindiği gibi güneş enerjisi en temiz ve yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Güneş enerjisi, güneş panelleri sayesinde güneş enerjisi santralleri tarafından üretilmektedir. Güneş enerji santralleri (GES), güneş ışınlarından yansıyan enerji parçalarının elektrik enerjisine dönüşümünü sağlayan santrallerdir. GES’ler için kullanılan panellerin boyutları oldukça büyüktür. Güneş enerjisi mantığına bakıldığında ise güneş enerjisiyle çalışan...

Rüzgar Enerjisi Santralleri (RES)
Rüzgar Enerjisi Santralleri Nedir?
04/01/2023

Yenilenebilir enerji kaynakları arasında olan ve bu özelliğiyle çevre sağlığına karşı etkili çözümler sunabilen rüzgar enerjisi santralleri, atmosferdeki soğuk ve sıcak havanın yer değişimi sonucunda oluşan rüzgarın kinetik enerjisinin ilk olarak mekanik sonrasında da elektrik enerjisine dönüşmesini sağlar. Tarihte yel değirmenlerinden su pompalamaya kadar tarımın birçok yerinde etkin şekilde kullanımı...

KOSGEB Enerji Verimliliği Destek Programı
KOSGEB Enerji Verimliliği Destek Programı
04/01/2023

KOSGEB Enerji Verimliliği Destek Programı, KOBİ’lerin yeşil dönüşüm için mevcut durumlarının tespit edilmesiyle sorun ve yeşil dönüşüme yönelik ihtiyaçlarının belirlenmesi, gerekli dönüşüm stratejilerinin planlanması, kapasite geliştirilmesi ve öncelikli gereksinimlerin karşılanması adına Yeşil Dönüşüm Destek programı duyuruldu. Bu kapsamda; yıllık enerji tüketimi 10 ve 99 TEP aralığında bulunan işletmeler için ayrı...

Ekonomizer nedir
Ekonomizer
04/01/2023

Ekonomizer, enerji tüketiminde tasarruf sağlamak ve üretilen enerjiyi geri dönüştürebilmek için kullanılan mekanik ısı değiştirici cihaza denir. En sık kullanım alanı olan kazanlarda ekonomizerler, en çok buhar kazanıyla üretim sağlayan alanlarda tercih ediliyor. Ekonomizerler; duman borulu ve su borulu olacak şekilde iki farklı türde üretiliyor. Kullanım alanındaki özelliklere göre tercih...

kompanzasyon
Kompanzasyon
04/01/2023

Kompanzasyon, işletmelerde yer alan motorlu ve balastlı cihazların çalışması için gereksinim olan reaktif enerjinin karşılanmasını sağlayan sistematik işletilen bir tür elektrik panosudur. Elektrik enerjisinin verimli ve etkin bir biçimde kullanılabilmesi için gerilim ile akım arasında bulunan faz açısının sıfıra yakın olması gerekiyor. Fakat işletmelerde bulunan endüktif ve kapasitif yükler gerilim...

reküperatör nedir
Reküperatör
04/01/2023

Reküperatör ya da diğer ismi ile eşangör, ısı geri kazanım sistemlerine verilen bir isim olup sıcak gazın oluşturduğu ısı enerjisinin soğuk havaya geçmesini sağlayan bir ekipmandır. Katı, sıvı ya da gaz yakıtların kullanımıyla sıcak duman gazı oluşur. Isı değiştirici cihazlar olan reküperatör ile kazan yakma havası ya da herhangi bir...