Blog



KOBİ’lere Yeşil Sanayi Destek Programı

KOSGEB Yeşil Sanayi Destek Programı

Programın Amacı ve Kapsamı; KOSGEB’in Yeşil Sanayi Destek Programı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeşil dönüşümünü verimli bir şekilde gerçekleştirmelerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Destek Unsurları ve Limitleri

Yeşil Sanayi Destek Programı, KOBİ’lerin Güneş Enerjisi Yatırımlarını ve Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi’yi desteklemektedir. Destek üst limiti 14.000.000 TL ve 4.000.000 TL olup, destek oranı sırasıyla %60 ve %70’tir.

yeşil sanayi destek programı

Proje Süresi ve Giderler Proje süresi en az 8 ay ve en fazla 12 aydır. Desteklenen giderler arasında Makine, Teçhizat Giderleri, Personel Giderleri, Yazılım Giderleri ve Hizmet Alım Giderleri bulunmaktadır.

Başvuru Tarihleri

Başvuru Tarihleri Proje başvuru tarihleri 01 Aralık 2023 – 30 Kasım 2024 arasındadır.

Winergy Technologies, KOSGEB Yeşil Sanayi Destek Programı‘ndan yararlanmak isteyen işletmelere danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Bu kapsamda, Winergy Technologies, projelerin etkin bir şekilde hazırlanması, başvuru sürecinin yönetilmesi ve destek unsurlarının en verimli şekilde kullanılması konularında uzmanlık sağlamaktadır.

Winergy Technologies’in deneyimli ekibi, KOBİ’lerin Güneş Enerjisi Yatırımları ve Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi projelerini optimize etmelerine yardımcı olmak için çeşitli hizmetler sunmaktadır. Bu hizmetler arasında proje analizi, bütçe yönetimi, teknik danışmanlık ve başvuru süreçlerinin yönetimi bulunmaktadır.

İşletmeler, Winergy Technologies ile iş birliği yaparak KOSGEB desteklerinden en iyi şekilde faydalanabilir ve yeşil dönüşüm projelerini başarıyla hayata geçirebilirler. Winergy Technologies, sürdürülebilir ve çevre dostu çözümleri destekleyerek işletmelerin yeşil teknolojiye geçiş sürecinde güvenilir bir ortak olarak hizmet vermektedir.

sanayide enerji etüdü

Sanayide Enerji Verimliliği ve Enerji Etüdü Katkıları

Sanayi sektörü, günümüzde enerji tüketimi açısından büyük bir rol oynamaktadır. Ancak, bu sektördeki enerji tüketiminin sürdürülebilirliği ve maliyet etkinliği, işletmeler için giderek daha önemli hale gelmektedir. Enerji verimliliği ve enerji etüdü hizmetleri, sanayi kuruluşları için önemli avantajlar sunarak hem çevresel etkiyi azaltmada hem de ekonomik açıdan tasarruflar sağlamada kilit bir rol oynamaktadır.

Enerji Etüdü Çalışmalarının Sağladığı Katkılar

Enerjide Maliyet Tasarrufu

Enerji verimliliği çabaları, sanayi kuruluşlarının enerji maliyetlerini düşürmelerine yardımcı olabilir. Modern enerji etüt hizmetleri, işletmelerin enerji tüketimini analiz ederek verimlilik artışı için önerilerde bulunabilir. Bu öneriler sayesinde, işletmeler daha az enerji kullanarak aynı üretimi gerçekleştirebilir ve böylece maliyetleri düşürebilir.

Çevresel Sürdürülebilirlik

Enerji verimliliği, sadece maliyet tasarrufu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliği de destekler. Daha az enerji kullanımı, sera gazı emisyonlarını azaltır ve çevresel etkiyi minimize eder. Bu da hem işletmelerin toplumsal sorumluluklarını yerine getirmelerine hem de çeşitli çevresel düzenlemelere uyum sağlamalarına yardımcı olur.

sanayide enerji etüdü

Rekabette Avantaj

Enerji verimliliği, bir işletmenin rekabet avantajını artırabilir. Çevreye duyarlı tüketicilerin sayısı arttıkça, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik çabalarına odaklanan işletmeler, müşterileri üzerinde olumlu bir etki bırakabilir. Ayrıca, bazı bölgelerde enerji verimliliği sertifikalarına sahip olmak, işletmelere çeşitli teşvikler ve avantajlar sağlayabilir.

Enerji Etüdü Hizmetleri

Enerji etüt hizmetleri, bir işletmenin enerji tüketimini analiz eder ve potansiyel verimlilik artışlarını belirler. Bu hizmetler, enerji kullanımını optimize etmek, enerji kayıplarını tespit etmek ve enerji verimliliği önlemleri konusunda önerilerde bulunmak için gelişmiş teknolojileri kullanır. Winergy Technologies gibi uzman firmalar, işletmelerin bu hizmetlerden en iyi şekilde faydalanmasına yardımcı olabilir.

Enerji Bilincinin Artırılması

Enerji etüdü, çalışanlara ve yöneticilere enerji tasarrufu konusunda eğitim ve farkındalık sağlar. Bu da işletme içinde enerji bilincinin artmasına ve enerji tasarrufu alışkanlıklarının gelişmesine katkıda bulunur.

Winergy Technologies ve Enerji Çözümleri

Winergy Technologies, enerji verimliliği ve etüt hizmetleri konusunda lider bir firma olarak bilinir. İşletmelerin enerji tüketimini optimize etmelerine yardımcı olan Winergy Technologies, uzman kadrosu ve yenilikçi teknolojileri ile sanayi kuruluşlarına çeşitli avantajlar sunmaktadır. Winergy Technologies’in sağladığı çözümler, işletmelerin enerji yönetimini daha etkili hale getirmelerine ve sürdürülebilir bir geleceğe doğru adım atmalarına olanak tanır.

Sanayide enerji verimliliği ve enerji etüt hizmetleri, işletmelere maliyet tasarrufu, çevresel sürdürülebilirlik, rekabet avantajı ve enerji bilinci kazandırma gibi birçok avantaj sağlamaktadır. Winergy Technologies gibi uzman firmaların bu alandaki liderliği, işletmelerin enerji yönetimi konusunda daha etkili ve sürdürülebilir çözümler bulmalarına yardımcı olmaktadır.

otomatik-sayac-okuma-sistemi

Otomatik Sayaç Okuma Sistemi

Günümüzde enerji tüketimi giderek artıyor ve enerji kaynaklarının sürdürülebilirliği önemli bir sorun haline geliyor. Bu nedenle enerji yönetimi ve verimliliği, hem bireysel kullanıcılar hem de enerji şirketleri için büyük bir endişe kaynağıdır. İşte bu noktada, otomatik sayaç okuma sistemleri devreye giriyor ve enerji tüketimini daha verimli bir şekilde izlememizi ve yönetmemizi sağlıyor.

Otomatik Sayaç Okuma Sitemi Nedir?

Otomatik sayaç okuma sistemi, enerji tüketimini izlemek ve kaydetmek için geleneksel sayaçların yerine kullanılan bir teknolojidir. Bu sistem, elektrik, su, gaz gibi enerji türlerini ölçen ve kaydeden akıllı sayaçlarla birlikte çalışır. Bu akıllı sayaçlar, enerji tüketim verilerini düzenli aralıklarla merkezi bir veri tabanına ileterek manuel sayaç okuma işlemine son verir.

Otomatik Sayaç Okuma Sistemi Nasıl Çalışır?

Otomatik sayaç okuma sistemleri, genellikle radyo frekansı, kablosuz iletişim veya internet bağlantısı gibi teknolojileri kullanarak verileri ileterek çalışır. İşte bu sistemlerin nasıl çalıştığına dair temel bir anlayış:

 1. Akıllı Sayaçlar: Otomatik sayaç okuma sistemi, geleneksel sayaçların yerine akıllı sayaçlar kullanır. Bu akıllı sayaçlar, enerji tüketim verilerini ölçer ve kaydeder.

 2. Veri İletimi: Akıllı sayaçlar, enerji tüketim verilerini düzenli aralıklarla bir merkezi veri tabanına iletmek için kablosuz iletişim veya diğer teknolojileri kullanır. Bu veriler daha sonra analiz edilebilir.

 3. Merkezi Veri Yönetimi: Merkezi bir veri yönetim sistemi, gelen verileri toplar, saklar ve analiz eder. Bu veriler, enerji tüketimini daha iyi anlamak ve yönetmek için kullanılır.

otomatik-sayac-okuma-sistemi

Otomatik sayaç okuma sistemlerinin birçok avantajı vardır:

 • Hız ve Verimlilik: Manuel sayaç okuma işlemine göre daha hızlı ve verimli bir şekilde enerji tüketim verilerini toplar.

 • Hata Azaltma: İnsan hatalarını en aza indirir, böylece daha doğru veriler elde edilir.

 • Zaman Tasarrufu: Manuel sayaç okuma işlemi gerektirmez, böylece enerji şirketlerinin ve kullanıcıların zamanını tasarruf eder.

 • Uzaktan İzleme ve Yönetim: Enerji tüketimi uzaktan izlenebilir ve yönetilebilir, böylece verimlilik artar.

 • Maliyet Tasarrufu: Enerji şirketleri için daha düşük işletme maliyetleri anlamına gelir.

Geleceğin Enerji Yönetimi

Otomatik sayaç okuma sistemleri, geleceğin enerji yönetiminin temelini oluşturuyor. Bu sistemler, enerji tüketimini daha iyi anlamamıza ve yönetmemize yardımcı oluyor, böylece daha sürdürülebilir bir enerji kullanımı sağlıyor. Hem bireyler hem de enerji şirketleri için önemli avantajlar sunan otomatik sayaç okuma sistemleri, enerji verimliliğini artırmak ve çevresel etkiyi azaltmak için kritik bir rol oynuyor.

Gelecekte, bu teknolojinin daha da gelişmesi ve yaygınlaşması bekleniyor, bu da enerji yönetimi konusundaki ilerlemelerin daha fazla kişi ve kuruluş için erişilebilir hale gelmesini sağlayacak.

Enerji Etüt Zorunluluğu

Enerji Etüt Zorunluluğu

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında; yıllık enerji tüketimi 1000 TEP ve üzerinde bulunan endüstriyel işletmelerin 4 yılda bir defa olmak üzere enerji etüt zorunluluğu bulunuyor. Bunun yanı sıra 1000 TEP ve üzerinde enerji tüketimi olan her endüstriyel işletmenin bünyesinde bir Enerji Yöneticisi bulundurmak zorunludur. Aynı şekilde enerji tüketimi toplamda 1000 TEP ve üzeri işletmeler için ISO 5001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi bulundurma zorunlulukları da vardır.

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamınca belirtilen işletmelerde gerekli enerji etüt çalışmaları yerine getirilmemesi durumunda idari para cezası uygulanır.

Enerji Etüt Zorunluluğu

Enerji Etüdü Zorunluluğu ve Enerji Verimliliği Kanunu Yasal Zorunluluklar

 • 1000 TEP ve üzerinde yıllık enerji tüketimi sağlayan işletmelerin dört yılda bir defa enerji etüdü çalışması yaptırması gerekiyor.
 • 500 TEP ve üzerinde yıllık enerji tüketimi bulunan binalar, 250 TEP ve üzerinde yıllık enerji tüketimi bulunan kamu binaları ve 20.000 m2 üzerindeki bina ya da tesisler her yedi yılda bir defa olmak üzere enerji etüdü yapılması zorunludur.
 • Yapılan enerji etüt çalışmaları, bakanlık tarafından uygun görülmemesi durumunda ise tekrar yapılması gerekir.
 • 1000 TEP ve üzerinde yıllık bazda enerji tüketimi bulunan sanayi kuruluşları ile 100 MW üstü enerji üretim tesisleri bünyelerinde enerji yöneticisi bulundurma zorunlulukları vardır.
 • Enerji yöneticisi bulundurmak ile yükümlü olan sanayi kuruluşları ve binalar ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurulumunu da yapmak zorundadır.

Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Destekleri

500 TEP ve üzerinde yıllık enerji tüketimi olan sanayi kuruluşları Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) desteklerine başvuru yapabilir ve 500 TEP ve üzerinde yıllık enerji tüketimi bulunan sanayi kuruluşları gönüllü anlaşma yapabilecek ve 3 yılda %10 oranında enerji kullanım yoğunluğu düşürme şartı olacaktır.

Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) desteklerine başvurmak için işletmelerin yıllık bazda enerji tüketim miktarlarının 500 TEP ve üzerinde olması gerekir. VAP başvurusunda bulunabilmek için ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurulmuş olmalı ya da kuruluma başlamış olma şartı bulunuyor.

VAP için başvurulacak proje için bir takım şartlar bulunuyor. Öncelikle tasarruf miktarı oranı ölçülebilir olmalıdır. Proje maliyeti ise maksimum 5 milyon TL olabilir. Proje geri ödeme süresinin de maksimum 5 yıl olması gerekir. Bu şartlar kapsamında olmayan projeler VAP başvurusu için geçerli olmayacaktır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı VAP Destekleri sayfasından gerekli belge ve dosyalara erişim sağlayabilirsiniz.

İklim Değişikliği

İklim Değişikliği

Günümüz dünyasında belki de en önemli konulardan biri olan iklim değişikliği, gezegenimizin geleceği üzerinde giderek büyüyen bir tehdit olarak karşımıza çıkıyor. İklim değişikliği, atmosferdeki sera gazlarının artması ve insan faaliyetlerinin neden olduğu doğal dengeyi bozan etkilerle ortaya çıkıyor. Bu kritik konuyu incelemek ve farkındalığı artırmak için bu blogda iklim değişikliği hakkında derinlemesine bir yolculuğa çıkacağız.

İklim Değişikliği ve Etkileri

İklim değişikliğinin etkileri, günümüzde daha belirgin hale gelmiştir. Küresel ısınma, buzulların erimesi, deniz seviyesinin yükselmesi, ekstrem hava olaylarının artması gibi durumlar, gezegenimizin acil bir şekilde harekete geçme ihtiyacını vurguluyor. Tarım, su kaynakları, ekosistemler ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri göz ardı edilemez boyuttadır.

Karbon Ayak İzi ve Önemi

Karbon ayak izi, bir bireyin, kurumun veya toplumun sera gazı emisyonları nedeniyle doğaya verdiği zararı ölçen bir kavramdır. Fosil yakıtların yanması, endüstriyel süreçler ve enerji üretimi gibi faaliyetler karbon ayak izini artırır. Bu nedenle, karbon ayak izimizi azaltmak, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir adımdır.

İklim Değişikliğinden Korunmanın Önlemleri ve Enerji Tasarrufu

a) Enerji Tasarrufunun Önemi:

Enerji tasarrufu, iklim değişikliğiyle mücadelede en etkili adımlardan biridir. Evlerimizde ve işyerlerimizde enerji tüketimini optimize ederek daha az fosil yakıt kullanabilir ve böylece karbon ayak izimizi azaltabiliriz.

b) Yenilenebilir Enerji Kaynakları:

Fosil yakıtların yerine yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih etmek, çevre dostu ve sürdürülebilir bir enerji üretimi sağlar. Güneş, rüzgar, hidroelektrik gibi kaynaklardan elde edilen enerji, hem iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlar hem de geleceğimizi güvence altına alır.

c) Daha Verimli Teknolojiler:

Enerjiyi daha verimli kullanan aydınlatma, ısıtma, soğutma ve endüstriyel süreçler için teknolojilerin kullanımı, enerji tasarrufunu artırır ve dolayısıyla iklim değişikliğine karşı mücadeleyi güçlendirir.

İklim Değişikliği

ISO 50001 ve Önemi

ISO 50001, enerji yönetim sistemi için uluslararası bir standarttır. Bu standart, organizasyonların enerji performansını sürekli olarak iyileştirmelerine ve enerji verimliliğini artırmalarına yardımcı olur. ISO 50001 sertifikalı bir enerji yönetim sistemi, şirketlerin ve kurumların aşağıdaki yollarla enerji tasarrufu yapmalarına yardımcı olur:

a) Enerji Tüketiminin İzlenmesi: ISO 50001, enerji tüketimini izleme ve analiz etme süreçlerini standardize eder. Bu sayede gereksiz enerji harcamaları belirlenerek düzeltilir.

b) Enerji Performansının İyileştirilmesi: Standart, enerji performansının sürekli olarak izlenmesini ve iyileştirilmesini teşvik eder. Böylece şirketler verimliliği artırabilir ve maliyetleri düşürebilir.

c) Personel Eğitimi: ISO 50001, çalışanları enerji tasarrufu ve verimlilik konusunda bilinçlendirir ve eğitir.

İklim değişikliği, üzerinde durmamız ve acil olarak harekete geçmemiz gereken bir sorundur. Enerji tasarrufunun sağladığı faydalar, hem çevre hem de ekonomi açısından önemlidir. ISO 50001 gibi enerji yönetim sistemleri, enerji tasarrufunun sağlanması ve sürdürülebilirlik için önemli bir adımdır.

Enerji İzleme Yazılımının Faydaları

Enerji izleme yazılımı, enerji tüketimini izlemek, analiz etmek ve optimize etmek için kullanılan güçlü araçlardır. Bu yazılımların sağladığı faydalar şunlardır:

a) Tüketim Verilerine Erişim:

Enerji izleme yazılımları, enerji tüketim verilerini gerçek zamanlı olarak sağlar. Bu sayede, enerji harcamalarını anında gözlemleyerek gereksiz israfı tespit edebilir ve düzeltebiliriz.

b) Verimlilik İyileştirmeleri:

Yazılımların analitik özellikleri, enerji tüketim desenlerini değerlendirmemize yardımcı olur. Bu da enerji verimliliğini artırmak için doğru adımların atılmasına olanak tanır.

c) Maliyet Tasarrufu:

Enerji izleme yazılımları sayesinde enerji tüketimini optimize ederek, işletmeler ve ev sahipleri önemli miktarda enerji maliyetinden tasarruf edebilirler.

Winergy Technologies: Enerji İzleme Yazılımında Uzmanınız

Firmamız Winergy Technologies olarak, enerji izleme yazılımı konusundaki uzman kadromuzla enerji verimliliğini artırmak ve iklim değişikliği ile mücadeleye katkı sağlamak için buradayız. Enerji tüketiminizi anlık olarak izleyerek, verimlilik iyileştirmeleri konusunda size rehberlik ediyoruz. Winergy Technologies ile iletişime geçerek enerji izleme yazılımı çözümlerimizden yararlanabilir ve tasarruf sağlayabilirsiniz. Geleceğimizi korumak için hep birlikte harekete geçelim!

Unutmayalım ki, iklim değişikliğiyle mücadele etmek sadece büyük kurumların ve hükümetlerin sorumluluğunda değil, hepimizin omuzlarındadır.

Burcu Kültür

Enerji verimliliği Uzmanı

Winergy Technologies Akdeniz Bölge Koordinatörü

Enerji Etüdü

Enerji Etüdü

Enerji etüdü; enerji kullanımı, verimliliği ve kaynakların yönetimi konularında detaylı bir analiz yaparak bilgi sağlayan bir çalışma sürecidir. Bu süreç, bir binanın, bir endüstri tesisinin veya bir enerji sisteminin enerji tüketimini belirlemek, enerji tasarrufu potansiyelini değerlendirmek ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek için yapılır. Enerji etüdü, enerji yönetimi stratejilerinin geliştirilmesi, enerji maliyetlerinin azaltılması ve çevresel etkilerin en aza indirilmesi gibi konulara odaklanır.

Enerji etüdünün birçok faydası vardır. İlk olarak, enerji etüdü enerji verimliliği potansiyelini belirleyerek enerji maliyetlerini düşürmeye yardımcı olur. Bir binanın veya tesisin enerji kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi sağlar ve enerji verimliliği önlemleriyle ilgili öneriler sunar. Bu da enerji faturalarının azaltılması ve enerji maliyetlerinin düşürülmesi anlamına gelir.

Enerji etüdü aynı zamanda sürdürülebilirliğe katkıda bulunur. Geleneksel enerji kaynakları sınırlıdır ve çevresel etkilere neden olabilir. Enerji etüdü, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmayı teşvik eder ve enerji sisteminin daha sürdürülebilir hale gelmesine yardımcı olur. Bu da çevresel etkilerin azaltılması, sera gazı emisyonlarının düşürülmesi ve doğal kaynakların korunması anlamına gelir.

Enerji etüdü aynı zamanda zorunluluk haline gelmiştir. Birçok ülke ve bölgede enerji yönetimiyle ilgili yasal düzenlemeler vardır ve enerji etüdü yapma zorunluluğu getirilmiştir. Özellikle büyük tesisler ve binalar, enerji etüdü raporları sunmak zorundadır. Bu yasal düzenlemeler, enerji verimliliği hedeflerinin belirlenmesine ve enerji yönetimi uygulamalarının benimsenmesine yardımcı olur.

Son olarak, enerji etüdü enerji yönetimi stratejilerinin geliştirilmesine katkıda bulunur. Enerji kullanımı analizi ve verileri, enerji tasarrufu potansiyelini belirlemek ve etkili enerji yönetimi stratejileri oluşturmak için kullanılır. Enerji etüdü sonuçları, enerji tasarrufu projelerinin planlanması, enerji sistem optimizasyonu, enerji verimliliği önlemlerinin uygulanması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonu gibi konularda yol gösterici olur. Bu da enerji kullanımının daha etkili bir şekilde yönetilmesini sağlar.

Enerji Etüdü

Enerji Etüdü Temel Adımları

 • Veri Toplama ve Analiz: İlk adım, enerji tüketimiyle ilgili verilerin toplanması ve analizidir. Bu adımda, mevcut enerji tüketimine ilişkin veriler, enerji faturaları, ekipman kullanımı, bina veya tesis özellikleri gibi bilgiler incelenir ve analiz edilir.
 • Enerji Değerlendirmesi: Bu adımda, enerji kullanımının değerlendirilmesi yapılır. Enerji tüketiminin hangi alanlarda yoğunlaştığı, enerji kayıpları veya verimsizliklerin nedenleri gibi konular değerlendirilir.
 • Enerji Verimliliği Önerileri: Enerji etüdü, enerji tasarrufu potansiyeli olan alanları belirler ve enerji verimliliği önlemleri için öneriler sunar. Bu önlemler arasında enerji tasarruflu ekipman kullanımı, izolasyon iyileştirmeleri, aydınlatma optimizasyonu gibi konular yer alabilir.
 • Yenilenebilir Enerji Entegrasyonu: Enerji etüdü aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonunu değerlendirir. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının potansiyeli analiz edilir ve entegrasyon stratejileri geliştirilir.
 • Maliyet ve Geri Dönüş Analizi: Enerji etüdü aynı zamanda enerji verimliliği önlemlerinin maliyet ve geri dönüş analizini içerir. Bu analizler, enerji tasarrufu projelerinin ekonomik olarak ne kadar karlı olduğunu ve ne kadar sürede geri dönüş sağladığını belirlemeye yardımcı olur.

Enerji etüdü, enerji yönetimi ve sürdürülebilirlik için önemli bir araçtır. Enerji verimliliği sağlamak, enerji maliyetlerini düşürmek, çevresel etkileri azaltmak ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek için bu analiz süreci önemli bir rol oynar. Yasal düzenlemeler ve sürdürülebilirlik hedefleri çerçevesinde enerji etüdü, bir binanın veya tesisin enerji yönetimi stratejilerinin temelini oluşturur ve gelecekte enerji etkinliğini sağlamak için bir temel oluşturur.

Enerji Etüdü Yaptırmanın Birçok Faydası Bulunmaktadır

 • Enerji Verimliliği: Enerji etüdü, enerji tüketimini analiz ederek enerji verimliliği potansiyelini belirler. Bu potansiyeli değerlendirmek ve enerji tasarrufu önlemleri uygulamak, enerji maliyetlerini düşürmeye yardımcı olur. Aynı zamanda enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması, enerji talebinin azaltılması ve enerji verimliliği projelerinin geliştirilmesiyle enerji tasarrufu sağlanır.
 • Maliyet Tasarrufu: Enerji etüdü, enerji tüketimi ve enerji maliyetleri arasındaki ilişkiyi belirler. Bu sayede enerji verimliliği önlemlerinin maliyet etkinliği değerlendirilir ve en uygun maliyetli çözümler bulunur. Enerji etüdü sonucunda elde edilen öneriler ve iyileştirme adımları sayesinde enerji maliyetleri azalır ve enerji faturaları düşer.
 • Çevresel Etkilerin Azaltılması: Enerji etüdü, enerji tüketiminin çevresel etkilerini değerlendirir. Geleneksel enerji kaynakları çevreye zarar verebilecek emisyonlar ve atıklar üretebilir. Enerji etüdü, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırarak sera gazı emisyonlarını azaltmaya ve çevresel etkileri en aza indirmeye yardımcı olur. Ayrıca enerji verimliliği önlemleri, enerji talebini azaltarak doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunur.
 • Sürdürülebilirlik ve İnovasyon: Enerji etüdü, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak ve yenilikçi enerji çözümleri geliştirmek için önemli bir adımdır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonu, enerji depolama sistemlerinin kullanımı, akıllı bina teknolojileri gibi inovatif yaklaşımlar enerji etüdüyle değerlendirilir ve uygulamaya konulur. Bu şekilde sürdürülebilirlik stratejileri oluşturulur ve enerji sistemleri daha çevre dostu hale getirilir.
 • Yasal Düzenlemelere Uyumluluk: Birçok ülkede enerji etüdü yapma zorunluluğu yasal düzenlemelerle belirlenmiştir. Büyük ölçekli binalar, endüstriyel tesisler veya kamu kuruluşları, enerji etüdü yapma zorunluluğuna tabidir. Bu zorunluluklar, enerji yönetimi ve verimliliğini teşvik etmeyi amaçlar. Enerji etüdü, bu yasal düzenlemelere uyum sağlamak için gereklidir ve düzenleyici kurumlar tarafından denetlenebilir.

Enerji etüdü yapılırken bazı adımlar ve gereklilikler vardır. Bunlar şunları içerebilir:

Veri Toplama: Enerji etüdü için doğru ve kapsamlı verilerin toplanması önemlidir. Bu veriler, enerji tüketimi, enerji faturaları, ekipman verimlilikleri, çalışma saatleri gibi bilgileri içermelidir. Veri toplama süreci, mevcut enerji kullanımını anlamak ve analiz yapmak için temel oluşturur.

Analiz ve Değerlendirme: Toplanan verilerin analizi ve değerlendirmesi yapılır. Enerji tüketim desenleri, enerji kaynaklarının kullanımı, enerji verimliliği potansiyeli gibi konular incelenir. Bu analiz, enerji tasarrufu için hangi alanların öncelikli olduğunu ve hangi önlemlerin alınması gerektiğini belirler.

Öneriler ve İyileştirme Adımları: Enerji etüdü sonucunda çıkan analizler ve değerlendirmeler doğrultusunda enerji verimliliği önlemleri ve yenilenebilir enerji entegrasyonu için öneriler sunulur. Bu öneriler, enerji verimliliğini artırmak, enerji maliyetlerini düşürmek ve çevresel etkileri azaltmak amacıyla alınacak adımları içerir.

Raporlama: Enerji etüdü sonuçları raporlanır. Bu rapor, enerji kullanımı, verimlilik önerileri, maliyet ve geri dönüş analizi, yenilenebilir enerji entegrasyonu gibi bilgileri içerir. Rapor, enerji yönetimi kararları almak, kaynakları yönlendirmek ve ilgili paydaşlarla bilgi paylaşmak için kullanılır.

Uygulama ve Takip: Enerji etüdü sonuçlarına dayalı olarak enerji verimliliği önlemleri uygulanır ve sonuçları takip edilir. Uygulama sürecinde, enerji tasarrufu projeleri hayata geçirilir, enerji performansı izlenir ve gerekirse düzeltici önlemler alınır.

Enerji etüdü, enerji yönetimi ve sürdürülebilirlik için vazgeçilmez bir araçtır. Hem ekonomik hem de çevresel açıdan faydalar sağlar. Enerji etüdü yapmak, enerji maliyet tasarrufu sağlayarak işletmelerin ve bireylerin bütçelerine olumlu etkiler yapar. Ayrıca, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımıyla birlikte sera gazı emisyonları azalır ve çevre korunur. Bunun yanı sıra, enerji etüdü, enerji kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesine katkıda bulunur ve enerji arz güvenliğini sağlar.

Enerji etüdünün bazı zorunlulukları da vardır. Bazı ülkeler ve bölgeler, enerji etüdü yapma zorunluluğunu yasalarla belirlemiştir. Bu yasal düzenlemeler, belirli büyüklükteki binalar, endüstri tesisleri veya kamu kuruluşları için enerji etüdü yapma gerekliliğini getirir. Ayrıca, bazı enerji verimliliği teşvikleri ve destekleri, enerji etüdü yapılmasını ve enerji verimliliği önlemlerinin uygulanmasını şart koşabilir.

Enerji etüdü, uzmanlık gerektiren bir süreçtir ve genellikle enerji uzmanları, mühendisler veya danışmanlar tarafından gerçekleştirilir. Bu uzmanlar, enerji verimliliği teknolojileri, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji yönetimi stratejileri konusunda bilgi sahibi olmalıdır. Ayrıca, enerji etüdünün gerçekleştirilmesi için gerekli olan veri toplama ve analiz araçlarına da ihtiyaç vardır.

Sonuç olarak, enerji etüdü, enerji yönetimi, verimlilik ve sürdürülebilirlik için önemli bir araçtır. Enerji etüdü yapmak, enerji tüketimini analiz etmek, verimlilik potansiyelini belirlemek, enerji tasarrufu sağlamak ve çevresel etkileri azaltmak için gerekli adımları atmak anlamına gelir. Aynı zamanda, enerji etüdü yasal düzenlemelere uyumu sağlamak ve enerji verimliliği teşviklerinden yararlanmak için bir gerekliliktir.

Winergy Technologies, enerji etüdü ve enerji yönetimi konusunda uzmanlaşmış bir firmadır. Sahip olduğumuz yetki belgeleri ve deneyimli mühendis kadromuz ile enerji verimliliği konusunda size en iyi hizmeti sunmaya hazırız. Winergy Technologies ile iletişime geçerek, enerji etüdü hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi alabilir ve enerji verimliliği hedeflerinize uygun çözümlerimizden faydalanabilirsiniz. Ekibimiz, enerji tasarrufu sağlayacak, sürdürülebilirlik odaklı ve maliyet etkin çözümler sunmak için sizin yanınızda olmaktan memnuniyet duyacaktır.

Burcu Kültür

Enerji Verimliliği Uzmanı

Winergy Technologies Akdeniz Bölge Koordinatörü

5 Haziran Dünya Çevre Günü

5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ

Dünya Çevre Günü, her yıl 5 Haziran’da kutlanan ve dünya genelinde çevresel bilinçliliği artırmayı amaçlayan bir etkinliktir. Bu özel günde, doğal kaynakların korunması, çevre kirliliğinin azaltılması ve sürdürülebilirlik konuları vurgulanır.

Enerjinin uygun ve verimli kullanımı, çevre üzerinde olumlu etkiler yaratır. Enerji verimliliği, enerji kaynaklarının daha az kullanılmasıyla beraber sera gazı emisyonlarının azalmasına ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur. İşte enerjinin uygun kullanılmasının çevreye faydalarını gösteren bazı noktalar bulunuyor.

5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ

Enerjinin Uygun Kullanılmasının Çevreye Olan Faydaları

Azaltılmış Sera Gazı Emisyonları: Enerji verimliliği, enerji tüketimini azaltarak fosil yakıt kullanımının ve sera gazı emisyonlarının azalmasına katkıda bulunur. Bu, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir adımdır.

Doğal Kaynakların Korunması: Enerjinin verimli kullanılması, doğal kaynakların daha az tüketilmesini sağlar. Bu, fosil yakıtlar gibi sınırlı kaynakların korunmasına ve gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir dünya bırakılmasına yardımcı olur.

Enerji Maliyetlerinde Tasarruf: Enerji verimliliği, enerji tüketimini azaltarak işletmeler ve bireyler için enerji maliyetlerinde tasarruf sağlar. Daha verimli aydınlatma, ısıtma, soğutma ve elektronik ekipmanlar kullanarak enerji faturalarını düşürebiliriz.

 

İleri Teknoloji ve İnovasyon: Enerjinin verimli kullanılması için yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılması gerekmektedir. Bu da yenilikçi çözümler, iş fırsatları ve ekonomik büyüme anlamına gelir.

Hava Kalitesinin İyileştirilmesi: Enerji verimliliği, fosil yakıtların daha az kullanılmasıyla beraber hava kirliliğini azaltır. Temiz hava kalitesi, insan sağlığına olumlu etkileri olan bir faktördür.

Enerjinin uygun kullanılması, çevre ve insan sağlığı üzerinde önemli etkilere sahiptir. Bu nedenle, enerji verimliliği konusunda farkındalık yaratmak ve uygulamalarını hayata geçirmek büyük önem taşır. Sürdürülebilir bir gelecek için hepimize düşen görev, enerjiyi verimli bir şekilde kullanmak ve çevreye saygılı bir yaşam tarzı benimsemektir. Çevre dostu tercihler yaparak enerji verimliliği konusunda bilinçlenmek ve harekete geçmektir.

Enerji Verimliliği İçin Alabileceğimiz Bazı Önlemler

Enerji tasarruflu aydınlatma kullanımı: Geleneksel ampuller yerine enerji tasarruflu LED ampuller kullanmak hem enerji tüketimini azaltır hem de daha uzun ömürlüdür.

İyi yalıtımlı binalar: Evlerimizde ve işyerlerimizde iyi bir izolasyona sahip olmak, ısıtma ve soğutma maliyetlerini düşürür. İyi yalıtılmış pencereler, kapılar ve duvarlar enerji tasarrufu sağlar.

Verimli elektronik cihazlar: Elektronik eşyaların enerji verimliliği etiketi bulunan modellerini tercih etmek, enerji tüketimini azaltır. Stand-by modunda çalışan cihazları tamamen kapatmak da enerji tasarrufu sağlar.

Doğal enerji kaynaklarından faydalanmak: Güneş enerjisi veya rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak, çevre dostu bir enerji üretimi sağlar. Güneş panelleri veya rüzgâr türbinleriyle ev veya iş yerlerimizde enerji üretebiliriz.

Enerji yönetimi sistemleri: Akıllı ev sistemleri veya enerji yönetimi sistemleri kullanarak enerji tüketimini izleyebilir, gereksiz enerji kullanımını azaltabilir ve enerji tasarrufu sağlayabiliriz.

Bu adımlar, enerji verimliliğini sağlamak için atabileceğimiz bazı basit adımlardır. Ancak, toplum olarak enerji verimliliği konusunda bilinçlenmeli ve daha büyük çapta önlemler almalıyız. Winergy Technologies gibi şirketler, bu alanda ilerlemeyi ve yenilikçi çözümler sunmayı hedeflerken, bizler de günlük yaşamımızda enerjiyi daha verimli kullanarak çevreye katkıda bulunabiliriz.

Dünya Çevre Günü ve Enerji Verimliliği

Dünya Çevre Günü, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık yaratmak için önemli bir fırsattır. Her birimizin daha çevre dostu tercihler yapması ve enerjiyi verimli bir şekilde kullanması, daha temiz ve sürdürülebilir bir dünya için adım atmamızı sağlar. Enerji verimliliğinin önemi hakkında bilinçlenelim ve gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için çabalarımızı birleştirelim.

Enerji verimliliği, dünya çevre gününün önemli konularından biridir. Enerji kaynaklarının sınırlı olduğu ve çevreye zarar veren sera gazlarının salınımını azaltmanın gerekliliği düşünüldüğünde, enerjinin etkin ve verimli kullanılması büyük önem taşır. Bu noktada, Winergy Technologies gibi enerji verimliliği konusunda uzmanlaşmış şirketler büyük bir rol oynamaktadır.

Winergy Technologies, enerji verimliliği alanında öncü bir şirkettir. Yenilikçi teknolojileri ve çözümleriyle, enerji tüketimini optimize etmeyi ve kaynakları daha etkin bir şekilde kullanmayı hedefler. Şirket, endüstriyel tesislerden binalara, enerji dağıtım sistemlerinden yenilenebilir enerji projelerine kadar geniş bir yelpazede enerji verimliliği çözümleri sunar.

Winergy Technologies’in birçok projesi ve ürünü, enerji tasarrufunu ve çevresel sürdürülebilirliği desteklemektedir. Örneğin, enerji yönetimi sistemleri ve akıllı otomasyon çözümleri sayesinde fabrikalar ve işletmeler enerji tüketimini izleyebilir ve optimize edebilir. Aydınlatma sistemlerindeki verimli LED teknolojileri, enerji tasarrufu sağlar ve uzun ömürleriyle çevre dostudur. Ayrıca, güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanan projelerle, Winergy Technologies sürdürülebilir enerji üretimine katkıda bulunur.

Enerji verimliliği, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasında kritik bir faktördür. Winergy Technologies gibi şirketler, teknoloji ve inovasyonla enerji verimliliği alanında ilerlemekte ve çevreye duyarlı bir geleceğin inşasına katkıda bulunmaktadır.

Siz de Winergy Technologies ile iletişime geçerek, hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Ekibimiz, sizin enerji verimliliği hedeflerinize uygun çözümler sunmak için hazırdır.

Burcu Kültür

Enerji verimliliği Uzmanı

Winergy Technologies Akdeniz Bölge Koordinatörü

Turizmde Enerji Verimliliği

Turizmde Enerji Verimliliği

Sürdürülebilir turizm kavramı, doğal kaynakların korunması, yerel kültürlerin ve ekonomilerin desteklenmesi ve gelecek nesillere aynı imkanların sunulması gibi amaçları olan bir turizm anlayışını ifade eder. Bu anlayış, turizm faaliyetlerinin çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan sürdürülebilir olmasını hedefler. Bu nedenle, turizm sektörü, çevre dostu uygulamaları benimseyerek ve enerji verimliliğini artırarak sürdürülebilir turizmi destekleyebilir.

Turizmde Enerji Etüdü Hizmetleri

Enerji etüdü, turizm sektöründeki işletmelerin enerji kullanımını analiz ederek, enerji tasarrufu ve verimliliği için önerilerde bulunmaya yardımcı olur. Özellikle otellerde enerji tüketimi oldukça yüksek olabildiğinden, enerji etüdü yapılarak enerjinin verimli kullanılması sağlanabilir. Winergy Technologies, enerji etüdü hizmetleri ile otellerin enerji tüketimini analiz eder, tüketimi etkileyen faktörleri belirler ve daha sonra enerji tasarrufu sağlamak için öneriler sunar.


Örneğin, enerji etüdü sonucunda otellerin aydınlatma sistemleri, ısıtma ve soğutma sistemleri, su ısıtma sistemleri ve diğer enerji tüketimli sistemler incelenebilir. Bu inceleme sonucunda, otellerin enerji tüketiminde önemli ölçüde tasarruf sağlayacak öneriler sunulabilir. Bu öneriler arasında enerji verimli aydınlatma sistemleri, yüksek verimli ısıtma ve soğutma sistemleri, enerji tasarruflu su ısıtma sistemleri ve otomasyon sistemleri yer alabilir.


Enerji etüdü sonucunda elde edilen veriler, otellerin enerji kullanımını daha iyi anlamalarına ve gereksiz enerji tüketimini azaltmalarına yardımcı olur. Bu da enerji maliyetlerinin düşürülmesini sağlar. Ayrıca, enerji tasarrufu sayesinde oteller, çevreyi koruyarak sürdürülebilir turizmi desteklemiş olurlar. Winergy Technologies, otellerin enerji tüketimini etkileyen faktörleri belirleyerek, enerji tasarrufu sağlayacak öneriler sunarak, turizm sektöründe sürdürülebilirliği desteklemektedir.


Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik için Winergy Technologies olarak otellerde enerji izleme yazılımı kullanarak enerji verimliliğini artırıyor ve enerji maliyetlerini düşürüyoruz.


Enerji izleme yazılımımız, otellerdeki tüm elektriksel parametreleri anlık olarak takip edebilmemizi sağlıyor. Böylece, enerji tüketimini detaylı bir şekilde analiz ederek enerji tasarrufu sağlayacak alanları tespit ediyoruz. Ayrıca, bu yazılım sayesinde olası enerji kayıplarını da tespit edebiliyoruz. Bu kayıpların nedenleri arasında, yanlış ayarlanmış cihazlar, kaçak akım, enerji harcayan gereksiz süreçler ve cihazların çalışma saatleri gibi etkenler yer alabilir.

 

Enerji izleme yazılımımızın kullanımı, otellerde enerji maliyetlerini düşürmeye ve enerji verimliliğini artırmaya yardımcı olur. Örneğin, yazılım sayesinde enerji tüketimini en yüksek olduğu saatleri belirleyerek, tüketimi bu saatlerde azaltacak önlemler alabiliriz. Ayrıca, cihazların çalışma saatleri, enerji tasarruflu ampuller ve diğer enerji tasarrufu teknolojileri gibi yöntemlerle enerji tüketimini azaltabiliriz. Böylece otellerin enerji faturalarını düşürerek, işletme maliyetlerini azaltırız.


Enerji izleme yazılımımız aynı zamanda sürdürülebilir turizme katkı sağlamaktadır. Çünkü enerji verimliliği arttıkça, oteller doğal kaynakları daha az tüketir ve böylece çevre kirliliği ve doğal kaynakların tükenmesi gibi sorunları en aza indirirler. Bu da otellerin sürdürülebilir turizme katkı sağlamalarını ve çevreye duyarlı bir işletme olarak öne çıkmalarını sağlar.

Turizmde Enerji Verimliliği

Sonuç olarak, Winergy Technologies olarak otellerde enerji izleme yazılımı kullanarak enerji verimliliğini artırıyor ve enerji maliyetlerini düşürüyoruz. Böylelikle otellerin sürdürülebilir turizme katkı sağlamalarına yardımcı oluyoruz.

 

Burcu Kültür
Enerji verimliliği Uzmanı

Yenilenebilir Enerji

Yenilenebilir Enerji

Yenilenebilir enerji, günümüzde giderek daha önemli hale gelen bir konudur. Bu tür enerji kaynakları, doğal kaynaklarımızı koruyarak çevreye daha az zarar veren ve sürdürülebilir bir gelecek için hayati öneme sahiptir.

Yenilenebilir Enerji Nedir?

Yenilenebilir enerji, doğada sonsuz miktarda bulunan kaynaklardan üretilen enerjidir. Bu kaynaklar, güneş, rüzgar, su, jeotermal, biyokütle ve deniz dalgaları gibi doğal kaynaklardan elde edilir. Bu kaynaklar, doğal döngüler sayesinde sürekli olarak yenilenir ve kullanıldıkça tükenmezler.

Yenilenebilir Enerji Neden Önemlidir?

Yenilenebilir enerji kaynakları, fosil yakıtların kullanımı nedeniyle ortaya çıkan çevresel sorunlara çözüm oluşturur. Ayrıca bu kaynaklar, ekonomik açıdan da önemlidir, çünkü tükendiği zaman tekrar yenilenemeyen kaynaklara göre daha uzun ömürlüdür.

Yenilenebilir Enerjinin Avantajları

Yenilenebilir enerjinin avantajları arasında düşük işletme maliyetleri, azaltılmış çevresel etkiler, enerji bağımsızlığı ve sürdürülebilirlik yer alır.

Yenilenebilir Enerji Türleri

Güneş Enerjisi: Güneş enerjisi, güneşten gelen ışınların kullanılmasıyla elde edilir.

Rüzgar Enerjisi: Rüzgar enerjisi, rüzgarın gücünden yararlanarak üretilen enerjidir.

Hidroelektrik Enerji: Hidroelektrik enerji, suyun gücünden yararlanarak üretilen enerjidir.

Jeotermal Enerji: Jeotermal enerji, yeraltındaki sıcak su kaynaklarından elde edilen enerjidir.

Biyokütle Enerjisi: Biyokütle enerjisi, organik malzemelerden elde edilen enerjidir.

Deniz Dalgası Enerjisi: Deniz dalgası enerjisi, denizdeki dalga hareketlerinden elde edilen enerjidir.

Güneş Enerjisinin Avantajları

Güneş enerjisi, fotovoltaik paneller kullanılarak elde edilir. Bu paneller, güneş ışınlarını elektrik enerjisine dönüştürür.

Güneş enerjisinin avantajları arasında düşük işletme maliyetleri, uzun ömür, yenilenebilirlik ve azaltılmış çevresel etkiler yer alır.

Güneş enerjisi üretimi, güneş ışınlarının yoğunluğuna ve konumuna bağlıdır. Ayrıca yüksek yatırım maliyet Güneş enerjisi santralleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Rüzgar Enerjisinin Avantajları

Rüzgar türbinleri, rüzgarın enerjisini mekanik enerjiye dönüştürür ve bu enerji daha sonra jeneratörlere aktarılır. Jeneratörler, elektrik enerjisine dönüştürür.

Rüzgar enerjisinin avantajları arasında düşük işletme maliyetleri, azaltılmış çevresel etkiler ve enerji bağımsızlığı yer alır.

Rüzgar enerjisi üretimi, rüzgarın gücüne ve sürekli olarak değişen hava koşullarına bağlıdır.

Hidroelektrik Enerjinin Avantajları

Hidroelektrik enerji, suyun gücünden yararlanarak üretilen enerjidir.

Hidroelektrik santraller, suyun gücünü kullanarak türbinleri hareket ettirir. Türbinler, jeneratörlere bağlanarak elektrik enerjisi üretir.

Hidroelektrik enerjinin avantajları arasında düşük işletme maliyetleri, yüksek verimlilik ve enerji bağımsızlığı yer alır.

Hidroelektrik enerji üretimi, su kaynaklarının sınırlı olması nedeniyle bazı bölgelerde mümkün olmayabilir. Ayrıca hidroelektrik santrallerinin yapımı, doğal yaşam alanlarını etkileyebilir.

Jeotermal Enerjinin Avantajları

Jeotermal enerji, yeraltındaki sıcak su kaynaklarından elde edilen enerjidir.

Jeotermal santraller, yeraltındaki sıcak suyu kullanarak türbinleri hareket ettirir. Türbinler, jeneratörlere bağlanarak elektrik enerjisi üretir.

Jeotermal enerjinin avantajları arasında düşük işletme maliyetleri, yenilenebilirlik ve enerji bağımsızlığı yer alır.

Jeotermal enerji üretimi, sıcak su kaynaklarının sınırlı olması nedeniyle bazı bölgelerde mümkün olmayabilir. Ayrıca jeotermal santrallerin yapımı, yeraltı su kaynaklarına zarar verebilir.

Reküperatör Nedir?

Reküperatör Nedir?

Reküperatör ya da diğer ismi ile eşangör, ısı geri kazanım sistemlerine verilen bir isim olup sıcak gazın oluşturduğu ısı enerjisinin soğuk havaya geçmesini sağlayan bir ekipmandır. Katı, sıvı ya da gaz yakıtların kullanımıyla sıcak duman gazı oluşur. Isı değiştirici cihazlar olan reküperatör ile kazan yakma havası ya da herhangi bir gaz akışkanının ısısı yükseltilebilir. Kullanım yeri ve amacına göre dik veya yatay duman borulu siyah malzeme ya da paslanmaz malzemeler ile üretilir.

Reküperatör Çalışma Sistemi Nasıldır?

Reküperatöre giren ve çıkan hava akımları bir cidar ile birbirinden ayrılır. Sıcak ve soğuk hava akımının sıcaklık değerleri birbirinden farklıdır. Sıcak hava akımının ısısı cidar yolu ile soğuk hava akımına iletimi sağlanır.  Yani sıcak hava akımı sıcak bölgeden soğuk bölgeye doğru geçer. Sonuç olarak sıcak ve kirli hava ısısı soğuk ve soğuk temiz havaya geçer ve tam tersi bir durum oluşur.

Reküperatörler 600 °C ve üzeri sıcaklıklar için, 160 °C’nin altına düşmeyecek biçimde tasarlanmıştır. Metalik reküperatörler maksimum 1000 °C’de, seramik reküperatörler ise 1000 °C’de ki sıcaklıklarda kullanılır.

Çimento, cam ve seramik başta olmak üzere doğalgaz santralleri eritme fırınları için uygundur. Atık ısı sistemlerinin çalışma özellikleri ile aynı prensibe sahip olup, reküperatör kullanımında kazanılan ısı enerjisini verimli hale getirmek ve faydalı bir şekilde kullanılabilmesi için kesinlikle bir alan gereklidir.

Rekürepatör ile Isı Enerjisinin İletimi

Reküperatör cihazlarında atık ısı enerjisinin sıvı akışkanlara aktarılması geniş kanallar aracılığıyla gerçekleşir. Bundan dolayı sıcak hava kütlesi taşınırken, hız ve yüksek debi için fan kullanımı tercih edilerek reküperatör kanal ebatları minimum düzeyde tutulur. Böylelikle çevresel ısı kayıplarının da önüne geçilmesi sağlanır.

Yakma kazanında reküperatör, atık ısı enerjisi ve kazanın yakma havasının ısıtılması işleminde kullanılır. Yakma hava sıcaklığı yanma odasına ne kadar sıcak girerse reküperatörün verimi de o kadar yüksek olur.

Reküperatör kullanımı olmayan bir kazanda brülör gücü kazanın duman kanalı ile duman borularının maruz kaldığı direnci karşılayacak seviyede seçilmektedir. Reküperatör kullanılan kazanlarda ise yakma hava sıcaklığı yükseltilmekte, 80-160 °C havanın genişlemesi ile gerekli olan m3 değerinin karşılanamayacağı var sayılarak değerlerin buna göre hesaplanması yapılır ve tercihler de bu doğrultuda belirlenir.